Karty funduszy

15.10.2020 Karta funduszu - Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji pdf
15.10.2020 Karta funduszu - Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny pdf
15.10.2020 Karta funduszu - Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny pdf
11.10.2020 Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji kat. A pdf
11.10.2020 Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny kat. A pdf
11.10.2020 Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus kat. A pdf
11.10.2020 Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów kat. A pdf
11.10.2020 Karta funduszu - IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A pdf
11.10.2020 Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji kat. A pdf
11.10.2020 Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych kat. A pdf
11.10.2020 Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny kat. A pdf
11.10.2020 Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy kat. A pdf
11.10.2020 Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Short Equity kat. A pdf
11.10.2020 Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji kat. A pdf

KIID

01.10.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. A pdf
01.10.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. B pdf
01.10.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. C pdf
01.10.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. D pdf
01.10.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. S pdf
01.10.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. A pdf
01.10.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. C pdf
25.08.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. B pdf
14.08.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A1 pdf
14.08.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Z pdf
29.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. D pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. A pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. B pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. C pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. D pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. S pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe Informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. P pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. D pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. S pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. A pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. B pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. C pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Obligacje kat. A pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Obligacje kat. B pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Obligacje kat. C pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Obligacje kat. P pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Obligacje kat. S pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. S pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. C pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. B pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Pocztowy SFIO Subfunduszu Obligacji kat. A pdf
08.07.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny kat. A pdf
06.07.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A pdf
06.07.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B pdf
06.07.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. C pdf
06.07.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. S pdf
29.05.2020 KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów - Pocztowy SFIO Subfunduszu Stabilny kat. A pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Dłużny kat. A pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Dłużny kat. B pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Dłużny kat. C pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus kat. A pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus kat. B pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus kat. C pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus kat. D pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus kat. P pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus kat. S pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny kat. P pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjynch kat. S pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Short Equity kat. A pdf
29.05.2020 KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Short Equity kat. B pdf
03.02.2020 KIID - Kluczowe informacje dla Inwestorów - IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny kat. P pdf
03.02.2020 KIID - Kluczowe informacje dla Inwestorów - IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów kat. P pdf
03.02.2020 KIID - Kluczowe informacje dla Inwestorów - IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych kat. P pdf
03.02.2020 KIID - Kluczowe informacje dla Inwestorów - IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji kat. P pdf

Prospekty

15.10.2020 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dnia 15.10.2020 r. pdf
14.10.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 14.10.2020 r. pdf
14.10.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14 października 2020 r. pdf
06.10.2020 tekst jednolity statutu funduszu z dnia 6.10.2020 r. pdf
01.10.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 01.10.2020 r. pdf
14.08.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14 sierpnia 2020 r. pdf
01.07.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 01.07.2020 r. pdf
29.05.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dnia 29 maja 2020 r. pdf
29.05.2020 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dnia 29.05.2020 r. pdf
29.05.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 29 maja 2020 r. pdf
05.05.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dnia 5 maja 2020 r. pdf
03.03.2020 Prospekt Informacyjny funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 03.03.2020 pdf
03.03.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 03.03.2020 r. pdf
03.03.2020 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dn. 03.03.2020 r. pdf
30.01.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 30.01.2020 r. pdf
02.01.2020 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dn. 02.01.2020 r. pdf
03.09.2019 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 03.09.2019 r. pdf

Tabele opłat

14.08.2020 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO pdf
16.07.2020 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. pdf
16.07.2020 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. pdf
16.07.2020 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A. pdf
16.07.2020 Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO pdf
03.07.2020 Tabele z wynagrodzeniem w IPOPEMA SFIO pdf
03.07.2020 Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO pdf
03.02.2020 Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI_IPOPEMA m-INDEKS FIO pdf
01.02.2019 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO_Nest Bank S.A. pdf

Ogłoszenia

15.10.2020 Ogłoszenie o zmianach prospektu Pocztowy SFIO w dn. 15.10.2020 pdf
15.10.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA wrzesień 2020 R. pdf
15.10.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA wrzesień 2020 R. pdf
15.10.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA wrzesień 2020 R. pdf
15.10.2020 KOMENTARZ MIESIĘCZNY do rynku akcji ZA WRZESIEŃ 2020 R. pdf
14.10.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 14.10.2020 pdf
14.10.2020 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 14.10.2020 pdf
01.10.2020 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.10.2020 pdf
14.09.2020 IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2020 R. pdf
14.09.2020 IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2020 R. pdf
14.09.2020 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2020 R. pdf
14.08.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 14.08.2020 pdf
14.08.2020 Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14.08.2020 pdf
03.07.2020 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 03.07.2020 pdf
01.07.2020 Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020 pdf
01.07.2020 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020 pdf
29.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 29.05.2020 pdf
29.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 29.05.2020 pdf
29.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 29.05.2020 pdf
29.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 29.05.2020 pdf
29.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 29.05.2020 pdf
14.05.2020 Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14.05.2020 pdf
05.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 05.05.2020 pdf
29.04.2020 Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Pocztowy SFIO pdf
31.03.2020 Informacja o przejęciu zarządzania funduszami HOIST I NSFIZ i HOIST III NSFIZ pdf
20.03.2020 Podsumowanie roku 2019 i plany na 2020 pdf
20.03.2020 Looking Back on 2019 and Ahead to 2020 pdf
06.03.2020 Ogłoszenie o błędnej wycenie aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 29 listopada 2019 r. ZOBACZ
06.03.2020 Ogłoszenie o błędnej wycenie aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30 grudnia 2019 r. ZOBACZ
06.03.2020 Ogłoszenie o błędnej wycenie aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31 stycznia 2020 r. ZOBACZ
06.03.2020 Ogłoszenie o błędnej wycenie aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 28 lutego 2020 r. ZOBACZ
03.03.2020 Ogłoszenie o zmianach prospektu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 03.03.2020 pdf
03.03.2020 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 03.03.2020 pdf
03.03.2020 Ogłoszenie o zmianach prospektu Pocztowy SFIO w dn. 03.03.2020 pdf
17.02.2020 PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU INWESTORÓW pdf
07.02.2020 Ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ pdf
05.02.2020 Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA SFIO w dn. 05.02.2020 pdf
03.02.2020 Informacja w sprawie braku wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (poprzednio Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ) na dzień 31 stycznia 2020 r. pdf
30.01.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 30.01.2020 r. pdf
27.12.2018 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii E IPOPEMA Benefit 3 FIZAN pdf

Sprawozdania finansowe

27.08.2020 IPOPEMA M-INDEKS FIO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA M-INDEKS FIO RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA M-INDEKS FIO OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA SPORZĄDZONE NA 30 CZERWCA 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA M-INDEKS FIO LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA AKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO POŁĄCZONE RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁRCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO POŁĄCZONE RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA SPORZĄDZONE NA 30 CZERWCA 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA DŁUŻNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA DŁUŻNY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA OBLIGACJI RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA EMERYTURA PLUS SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA EMERTURA PLUS RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA PORTFEL POLSKICH FUNDUSZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA PORTFEL POLSKICH FUNDUSZY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA SHORT EQUITY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA SHORT EQUITY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZNE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA SPORZĄDZONE NA 30 CZERWCA 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZNE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO_LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW_I_PÓŁROCZE_2020 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Połączone Sprawozdanie Finanasowe_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Oświadczenie Depozytariusza_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_List Zarządu do uczestników_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_ Informacja dodatkowa_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz_Konserwatywny_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz Konserwatywny_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz_Obligacji_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz_Obligacji_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz_Stabilny_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz _Stabilny_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA m-INDEKS FIO_Sprawozdanie finansowe za 2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA m-INDEKS FIO_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA m-INDEKS FIO_Oświadczenie depozytariusza_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA m-INDEKS FIO_List do Uczestników_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA m-INDEKS-FIO_Informacja dodatkowa_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA_SFIO_Połączone Sprawozdanie Finanasowe_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA_SFIO_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA_SFIO_Oświadczenie depozytariusza_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA_SFIO_List do Uczestnikow IPOPEMA SFIO_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA_SFIO_Informacja dodatkowa_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_ Akcji_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Akcji_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA Dłużny_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Dłużny_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Emerytalny_Plus_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Emerytura_Plus_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Globalnych_Megatrendów_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Globalnych_Megatrendów_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Konserwatywny_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Konserwatywny_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Obligacji_Sprawozdania Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Obligacji_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Obligacji_Korporacyjnych_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Obligacji_Korporacyjnych_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Portfel_Polskich_Funduszy_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Portfel_Polskich_Funduszy_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Short_ Equity_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Short_Equity_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Zrównoważony_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Zwrównoważony_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Emertura Plus Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrcze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r, pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Short Equity Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Short Equity Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półroczne 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Oszczędnościowy Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Oszczędnościowy Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półroczne 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półroczne 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji Sprawozdanie niezaleznego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Emertura Plus Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Short Equity Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Short Equity Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Oszczędnościowy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Oszczędnościowy Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. pdf
30.04.2018 Pocztowy SFIO Subfundusz Gotówkowy Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 31 grudnia 2017 r. pdf
30.04.2018 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. pdf
30.04.2018 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. pdf
30.04.2018 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. pdf
30.04.2018 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. pdf
28.04.2017 Pocztowy SFIO Subfundusz Gotówkowy Sprawozdanie finansowe za okres od 29 września do 31 grudnia 2016 r. pdf
28.04.2017 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. pdf
28.04.2017 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. pdf
28.04.2017 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. pdf
28.04.2017 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf

Raporty bieżące i okresowe

09.10.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 38/2020 pdf
09.10.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 39/2020 pdf
09.10.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 25/2020 pdf
09.10.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 26/2020 pdf
09.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 26/2020 pdf
09.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 27/2020 pdf
09.10.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 21/2020 pdf
07.10.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 37/2020 pdf
07.10.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 24/2020 pdf
07.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 24/2020 pdf
07.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 25/2020 pdf
07.10.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 19/2020 pdf
07.10.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 20/2020 pdf
02.10.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 36/2020 pdf
02.10.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 23/2020 pdf
02.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 23/2020 pdf
02.10.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 18/2020 pdf
01.10.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 35/2020 pdf
01.10.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 22/2020 pdf
01.10.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 17/2020 pdf
01.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 22/2020 pdf
09.09.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 34/2020 pdf
09.09.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 21/2020 pdf
09.09.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 16/2020 pdf
09.09.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 21/2020 pdf
08.09.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 33/2020 pdf
31.08.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport za 1 półrocze 2020 r. pdf
31.08.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport za 1 półrocze 2020 r. pdf
31.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport za 1 półrocze 2020 r. pdf
31.08.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport za 1 półrocze 2020 r. pdf
12.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 31/2020 pdf
12.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 32/2020 pdf
12.08.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 20/2020 pdf
12.08.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 20/2020 pdf
11.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 29/2020 pdf
11.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 30/2020 pdf
05.08.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 15/2020 pdf
04.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 28/2020 pdf
04.08.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 19/2020 pdf
04.08.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 14/2020 pdf
04.08.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 19/2020 pdf
31.07.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ Raport kwartalny II kw. 2020 r. pdf
31.07.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport kwartalny II kw. 2020 r. pdf
31.07.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport kwartalny II kw. 2020 r. pdf
31.07.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport kwartalny II kw. 2020 r. pdf
21.07.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 18/2020 pdf
21.07.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 16/2020 korekta pdf
17.07.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 13/2020 pdf
09.07.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 27/2020 pdf
09.07.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 17/2020 pdf
09.07.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 12/2020 pdf
09.07.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 18/2020 pdf
03.07.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 26/2020 pdf
03.07.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 16/2020 pdf
03.07.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 17/2020 pdf
03.07.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 11/2020 pdf
09.06.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 25/2020 pdf
02.06.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 24/2020 pdf
02.06.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 15/2020 pdf
02.06.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 16/2020 pdf
02.06.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 10/2020 pdf
14.05.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport roczny za 2019 r. pdf
14.05.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport roczny za 2019 r. pdf
13.05.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 23/2020 pdf
13.05.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 14/2020 pdf
13.05.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 15/2020 pdf
05.05.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 8/2020 pdf
05.05.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 22/2020 pdf
05.05.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 13/2020 pdf
05.05.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 14/2020 pdf
05.05.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 9/2020 pdf
30.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ Raport kwartalny IV kw. 2019 r. KOREKTA pdf
30.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ Raport kwartalny I kw. 2020 r. pdf
30.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport kwartalny I kw. 2020 r. pdf
30.04.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport kwartalny I kw. 2020 r. pdf
30.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport kwartalny I kw. 2020 r. pdf
27.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 13/2020 pdf
27.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 19/2020 pdf
27.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 20/2020 pdf
27.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 21/2020 pdf
27.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 12/2020 pdf
24.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 12/2020 pdf
24.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 17/2020 pdf
24.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 18/2020 pdf
24.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 11/2020 pdf
16.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport roczny za 2019 r. pdf
16.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport roczny za 2019 r. pdf
14.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 11/2020 pdf
14.04.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 7/2020 pdf
08.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 16/2020 pdf
08.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 10/2020 pdf
08.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 10/2020 pdf
08.04.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 6/2020 pdf
02.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 15/2020 pdf
02.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 9/2020 pdf
02.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 9/2020 pdf
01.04.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 5/2020 pdf
30.03.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 14/2020 pdf

Dokumenty prawne

08.10.2020 Struktura Organizacyjna IPOPEMA TFI S.A. pdf
31.07.2020 Polityka zaangażowania w IPOPEMA TFI S,A. pdf
23.06.2020 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
26.06.2019 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
28.09.2018 Polityka wynagrodzeń IPOPEMA TFI S.A. pdf
19.06.2018 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
25.04.2017 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
28.03.2017 Polityka zarządzania konfliktami interesów pdf
31.03.2016 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
30.11.2015 Polityka nadzoru korporacyjnego i strategia wykonywania prawa głosu pdf
23.12.2014 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
26.07.2013 Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu na WZA pdf

Regulaminy

14.08.2020 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ IPOPEMA TFI S.A. pdf
03.03.2020 Regulamin Indywidualnego Konta Emertalnego - IKE IPOPEMA pdf
03.03.2020 Regullamin Indywidualnego Konta Zabezpiecznia Emertylnego - IKZE IPOPEMA pdf
20.09.2019 Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego Fundusz SFIO_IPOPEMA Securities SA pdf
20.09.2019 Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy_IPOPEMA Securities SA pdf
20.09.2019 Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego Fundusz SFIO_IPOPEMA Securities SA pdf
21.08.2019 Regulamin Celowy Plan Inwestycyjny IPOPEMA SFIO_NOTUS FINANCE SA pdf
10.08.2019 Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego_Nest Bank pdf
20.07.2016 Regulamin rozpatrywania reklamacji oraz polityka informacyjna (dotyczy reklamacji złożonych do dnia 1 lipca 2020 r.) pdf
09.12.2014 Regulamin rozpatrywania reklamacji oraz polityka informacyjna (dotyczy reklamacji złożonych od dnia 2 lipca 2020 r.) pdf
18.06.2013 Regulamin korzystania z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego pdf