Komentarze

16.07.2024 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA CZERWIEC 2024 R. pdf
16.07.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2024 R. pdf
16.07.2024 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2024 R. pdf
16.07.2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2024 R. pdf
16.07.2024 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2024 R. pdf
17.06.2024 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MAJ 2024 R. pdf
17.06.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2024 R. pdf
17.06.2024 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2024 R. pdf
17.06.2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2024 R. pdf
17.06.2024 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2024 R. pdf
16.05.2024 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2024 R. pdf
16.05.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2024 R. pdf
16.05.2024 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2024 R. pdf
16.05.2024 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2024 R. pdf
16.05.2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2024 R. pdf
15.04.2024 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2024 R. pdf
15.04.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2024 R. pdf
15.04.2024 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2024 R. pdf
15.04.2024 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2024 R. pdf
15.04.2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2024 R. pdf
13.03.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2024 R. pdf
13.03.2024 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2024 R. pdf
13.03.2024 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2024 R. pdf
13.03.2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2024 R. pdf
13.03.2024 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2024 R. pdf
13.02.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2024 R. pdf
13.02.2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2024 R. pdf
13.02.2024 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2024 R. pdf
13.02.2024 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2024 R. pdf
13.02.2024 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA STYCZEŃ 2024 R. pdf
15.01.2024 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA GUDZIEŃ 2023 R. pdf
15.01.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2023 R. pdf
15.01.2024 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2023 R. pdf
15.01.2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2023 R. pdf
15.01.2024 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2023 R. pdf
14.12.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LISTOPAD 2023 R. pdf
14.12.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2023 R. pdf
14.12.2023 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2023 R. pdf
14.12.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2023 R. pdf
14.12.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2023 R. pdf
15.11.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA PAŹDZIERNIK 2023 R. pdf
15.11.2023 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2023 R. pdf
15.11.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2023 R. pdf
15.11.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2023 R. pdf
15.11.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2023 R. pdf
13.10.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA WRZESIEŃ 2023 R. pdf
13.10.2023 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2023 R. pdf
13.10.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2023 R. pdf
13.10.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2023 R. pdf
13.10.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA WRZESIEŃ 2023 R. pdf
13.10.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2023 R. pdf
15.09.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA SIERPIEŃ 2023 R. pdf
15.09.2023 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2023 R. pdf
15.09.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2023 R. pdf
15.09.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2023 R. pdf
15.09.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA SIERPIEŃ 2023 R. pdf
15.09.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2023 R. pdf
17.08.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA Lipiec 2023 R. pdf
16.08.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2023 R. pdf
16.08.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA Lipiec 2023 R. pdf
16.08.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2023 R. pdf
16.08.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2023 R. pdf
16.08.2023 IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2023 R. pdf
11.07.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2023 R. pdf
10.07.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA CZERWIEC 2023 R. pdf
10.07.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2023 R. pdf
10.07.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2023 R. pdf
22.06.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2023 R. pdf
22.06.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2023 R. pdf
22.06.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MAJ 2023 R. pdf
22.06.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2023 R. pdf
22.06.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MAJ 2023 R. pdf
22.06.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MAJ 2023 R. pdf
19.05.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2023 R. pdf
19.05.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2023 R. pdf
19.05.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2023 R. pdf
19.05.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2023 R. pdf
14.04.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2023 R. pdf
14.04.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ KWARTALNY 2023 R. pdf
14.04.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2023 R. pdf
14.04.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2023 R. pdf
15.03.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2023 R. pdf
15.03.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2023 R pdf
15.03.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2023 R. pdf
15.03.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2023 R. pdf
15.03.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2023 R. pdf
15.03.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2023 R. pdf
15.02.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2023 R. pdf
15.02.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA STYCZEŃ 2023 R. pdf
15.02.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2023 R pdf
15.02.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2023 R. pdf
19.01.2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2022 R. ORAZ PROGNOZY NA 2023 R. pdf
13.01.2023 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA GRUDZIEŃ 2022 R. pdf
13.01.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2022 R. pdf
13.01.2023 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2022 R. pdf
19.12.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA listopad 2022 R. pdf
12.12.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA listopad 2022 R. pdf
12.12.2022 iPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2022 pdf
12.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2022 pdf
10.11.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2022 pdf
09.11.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA PAŹDZIERNIK 2022 R. pdf
09.11.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2022 R. pdf
11.10.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2022 pdf
11.10.2022 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA wrzesień 2022 pdf
11.10.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2022 R. pdf
10.10.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA wrzesień 2022 R. pdf
12.09.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2022 pdf
12.09.2022 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2022 R. pdf
12.09.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2022 R. pdf
12.09.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA sierpień 2022 R pdf
11.08.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LIPIEC 2022 R. pdf
11.08.2022 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2022 pdf
11.08.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2022 R. pdf
09.08.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2022 pdf
11.07.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2022 pdf
11.07.2022 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2022 R. pdf
11.07.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA czerwiec 2022 R. pdf
08.07.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2022 R. pdf
08.06.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2022 pdf
08.06.2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA maj 2022 R. pdf
08.06.2022 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2022 R. pdf
07.06.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MAJ 2022 R. pdf
13.05.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2022 R. pdf
13.05.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2022 R. pdf
13.05.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2022 R. pdf
11.05.2022 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2022 R. pdf
13.04.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2022 R. pdf
13.04.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2022 R. pdf
13.04.2022 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2022 R. pdf
12.04.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2022 R. pdf
15.03.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2022 R. pdf
10.03.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2022 R pdf
10.03.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2022 R. pdf
10.03.2022 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2022 R. pdf
09.02.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2022 R. pdf
09.02.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2022 R. pdf
09.02.2022 IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2022 R. pdf
19.01.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2021 R. pdf
19.01.2022 KOMENTARZ DO RYNKU DŁUGU ZA GRUDZIEŃ 2021 R. pdf
16.12.2021 KOMENTARZ DO RYNKU DŁUGU ZA LISTOPAD 2021 R. pdf
15.12.2021 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2021 R. pdf
19.11.2021 KOMENTARZ DO RYNKU DŁUGU ZA PAŹDZIERNIK 2021 R. pdf
18.11.2021 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2021 R. pdf
25.10.2021 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2021 R. pdf
20.09.2021 KOMENTARZ MIESIĘCZNY DO RYNKU DŁUGU ZA SIERPIEŃ 2021 R. pdf
20.09.2021 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2021 R. pdf
20.08.2021 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA lipiec 2021 R. pdf
14.07.2021 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA czerwiec 2021 R. pdf
14.07.2021 Rynek obligacji - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA czerwiec 2021 R. pdf
18.06.2021 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2021 R. pdf
15.05.2021 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA kwiecień 2021 R. pdf
15.04.2021 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA marzec 2021 R. pdf
17.03.2021 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA luty 2021 R. pdf
13.02.2021 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2021 R. pdf
13.02.2021 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2021 R. pdf
15.01.2021 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA grudzień 2020 R. pdf
13.01.2021 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA grudzień 2020 R. pdf
17.12.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA listopad 2020 R. pdf
17.12.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA listopad 2020 R. pdf
18.11.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA październik 2020 R. pdf
18.11.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA październik 2020 R. pdf
15.10.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA wrzesień 2020 R. pdf
15.10.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA wrzesień 2020 R. pdf
15.10.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA wrzesień 2020 R. pdf
15.10.2020 KOMENTARZ MIESIĘCZNY do rynku akcji ZA WRZESIEŃ 2020 R. pdf
14.09.2020 IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2020 R. pdf
14.09.2020 IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2020 R. pdf
14.09.2020 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2020 R. pdf

Karty funduszy

15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.07.2024 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA CZERWIEC 2024 pdf
15.12.2023 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA LISTOPAD 2023 pdf

KID

04.07.2024 KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
08.04.2024 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
14.02.2024 KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU TOTAL FIZ pdf
16.01.2024 KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
09.01.2024 KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU GLOBALNY FUNDUSZ MEDYCZNY FIZ pdf
08.01.2024 KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
08.01.2024 KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
10.12.2023 KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
14.11.2023 KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
29.09.2023 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
29.09.2023 KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
20.07.2023 KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
28.03.2023 Dokument archiwalny: KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
07.03.2023 KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ pdf
11.07.2022 KID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW FUNDUSZU IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ pdf
01.01.2022 Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Z pdf
01.01.2022 Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A1 pdf

Scenariusze dotyczące wyników

01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
01.07.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2024 TOTAL FIZ pdf
05.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
04.06.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2024 TOTAL FIZ pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 TOTAL FIZ pdf
02.05.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
03.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
02.04.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2024 TOTAL FIZ pdf
04.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
04.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
04.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 TOTAL FIZ pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
01.03.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ pdf
01.02.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2024 TOTAL FIZ pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 TOTAL FIZ pdf
02.01.2024 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY pdf
01.12.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2023 TOTAL FIZ pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY pdf
10.11.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA PAŹDZIERNIK 2023 TOTAL FIZ pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY pdf
02.10.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA WRZESIEŃ 2023 TOTAL FIZ pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
01.09.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA SIERPIEŃ 2023 TOTAL FIZ pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. a pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 TOTAL FIZ pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
01.08.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LIPIEC 2023 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. B pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 TOTAL FIZ pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
03.07.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA CZERWIEC 2023 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. B pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 TOTAL FIZ pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. B pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 CVI IPOPEMA RE DEBT FIZAN pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 GLOBALNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO FIZ pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI FIZ pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA BENEFIT 7 FIZAN pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA EUROBENEFIT 7 FIZAN pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 TOTAL FIZ pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. B pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
04.04.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
08.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
08.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ pdf
08.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. B pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.03.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. S pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. B pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. B pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. S pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. B pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. S pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. B pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. B pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. S pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. B pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. B pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A pdf
01.02.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji kat. B pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji kat. S pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. B pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny kat. B pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny kat. S pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS kat. B pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS kat. S pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów kat. B pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów kat. S pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek kat. B pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek kat. S pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny kat. B pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny kat. S pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji kat. B pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji kat. S pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych kat. B pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych kat. S pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Short Equity kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Short Equity kat. B pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych kat. B pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych kat. S pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji kat. A pdf
01.01.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny kat. A pdf

Tabele opłat

08.04.2024 Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI pdf
29.02.2024 TABELA Z WYNAGRODZENIEM Z IPOPEMA SFIO pdf
29.02.2024 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. pdf
06.11.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN TABELA OPŁAT pdf
30.06.2023 Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
30.06.2023 Tabela z opłatami dla IPOPEMA SFIO pdf
02.01.2023 Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
02.01.2023 Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIO pdf
02.01.2023 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. pdf
02.01.2023 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.A pdf
02.01.2023 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. pdf
02.01.2023 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. pdf
24.10.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ TABELA OPŁAT pdf
05.08.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN TABELA OPŁAT pdf
17.06.2022 Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
16.05.2022 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Q Value S.A. pdf
16.05.2022 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO_Q Value S.A. pdf
05.05.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ TABELA OPŁAT pdf
04.02.2022 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. pdf
04.02.2022 Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI pdf
04.02.2022 Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO pdf
03.02.2022 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.A pdf
03.02.2022 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. pdf
03.02.2022 Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO pdf
03.02.2022 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. pdf
03.01.2022 Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
03.01.2022 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO pdf
23.12.2021 Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
23.12.2021 Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO pdf
05.11.2021 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ TABELA OPŁAT pdf
01.10.2021 Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
04.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN TABELA OPŁAT pdf
01.03.2021 Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIO pdf
04.01.2021 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. pdf
04.01.2021 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A. pdf
04.01.2021 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. pdf
03.01.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN TABELA OPŁAT pdf
15.10.2020 Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI pdf
15.10.2020 Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO - XELION DI pdf
14.08.2020 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO pdf
16.07.2020 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. pdf
16.07.2020 Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO pdf
03.07.2020 Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO pdf
03.02.2020 Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI_IPOPEMA m-INDEKS FIO pdf
01.02.2019 Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO_Nest Bank S.A. pdf

Fundusze publiczne

04.07.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AP pdf
04.07.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
04.07.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
21.06.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
21.06.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
21.06.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AO pdf
13.06.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
13.06.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
06.06.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AO pdf
06.06.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
07.05.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AN pdf
07.05.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
04.04.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AM pdf
04.04.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
04.04.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
06.03.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AL pdf
06.03.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
20.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
06.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AK pdf
06.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
06.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
04.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AJ pdf
04.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
04.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
06.12.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AI pdf
06.12.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
13.11.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
08.11.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
06.11.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AH pdf
06.11.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
06.11.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
06.11.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA DLA KLIENTA pdf
24.07.2023 IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA DLA KLIENTA pdf
11.07.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
06.07.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 032 pdf
06.07.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
06.07.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
06.06.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
06.06.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AG pdf
06.06.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
06.06.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
06.06.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 031 pdf
06.06.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
31.05.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
24.05.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AE pdf
24.05.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
21.04.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
21.04.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AE pdf
21.04.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
21.04.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 029 pdf
06.04.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
06.04.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AE pdf
06.04.2023 IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 029 pdf
06.04.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
01.03.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
01.03.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
01.03.2023 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
21.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
21.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AC pdf
21.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
21.02.2023 IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 027 pdf
21.02.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
21.02.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
21.02.2023 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 018 pdf
21.02.2023 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
08.02.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
08.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
07.02.2023 IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 027 pdf
07.02.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
07.02.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
07.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
07.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AC pdf
07.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
07.02.2023 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
06.02.2023 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 018 pdf
06.02.2023 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
24.01.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AA pdf
24.01.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
24.01.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
04.01.2023 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 016 pdf
04.01.2023 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
04.01.2023 IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 025 pdf
04.01.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
21.12.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AA pdf
21.12.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
21.12.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
21.12.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 016 pdf
21.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
21.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 025 pdf
16.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
08.12.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
07.12.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AA pdf
07.12.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
07.12.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
07.12.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
07.12.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 016 pdf
07.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 025 pdf
07.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
07.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
23.11.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
16.11.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Y pdf
16.11.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
07.11.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 015 pdf
07.11.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
25.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Y pdf
25.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
24.10.2022 IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 023 pdf
24.10.2022 IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA DLA KLIENTA pdf
24.10.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
24.10.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
07.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
07.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
07.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Y pdf
07.10.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 014 pdf
07.10.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
06.09.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
25.08.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
25.08.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII W pdf
25.08.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGER pdf
25.08.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII T pdf
25.08.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 012 pdf
25.08.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
17.08.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
05.08.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII W pdf
05.08.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
05.08.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA DLA KLIENTA pdf
05.08.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
04.08.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
04.08.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 012 pdf
04.08.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
04.08.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGER pdf
04.08.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII T pdf
04.08.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POK pdf
15.07.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
24.06.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGER pdf
24.06.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII R pdf
24.06.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 010 pdf
24.06.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
06.06.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGER pdf
06.06.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII R pdf
06.06.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POK pdf
06.06.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
06.06.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 010 pdf
06.06.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
06.06.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA DLA KLIENTA pdf
05.05.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POK pdf
05.05.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 009 pdf
05.05.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGER pdf
05.05.2022 IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA DLA KLIENTA pdf
26.04.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGER pdf
26.04.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII P pdf
06.04.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGER pdf
06.04.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII P pdf
06.04.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POK pdf
07.03.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGER pdf
07.03.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII O pdf
07.03.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POK pdf
26.01.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGER pdf
26.01.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII M pdf
07.01.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGER pdf
07.01.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII M pdf
07.01.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POK pdf
12.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
12.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII U pdf
05.11.2021 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POK pdf
05.11.2021 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII K pdf
05.11.2021 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA DLA KLIENTA pdf
05.11.2021 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGER pdf
04.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII U pdf
04.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
27.09.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII S pdf
27.09.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
06.09.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
06.09.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII S pdf
06.09.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
05.08.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII R pdf
05.08.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
25.06.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
25.06.2021 ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii P pdf
03.06.2021 ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii P pdf
03.06.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
24.05.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
20.05.2021 ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii O pdf
20.05.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
06.05.2021 ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii O pdf
06.05.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
06.04.2021 ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii N pdf
06.04.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
06.04.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
18.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
07.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf
04.03.2021 ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii M pdf
04.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN Informacja dla Klienta pdf
16.02.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POK pdf
20.01.2021 ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii L pdf
07.01.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA DLA KLIENTA pdf
07.01.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGER pdf

Prospekty

28.06.2024 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
21.06.2024 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
09.05.2024 SUPLEMENT NR 2 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
11.04.2024 SUPLEMENT NR 1 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
02.11.2023 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA SFIO Z DNIA 2 listopada 2023 R. pdf
18.10.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN PROSPEKT pdf
24.05.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 9 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
16.05.2023 SUPLEMENT NR 3 DO PROSPEKTU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
08.05.2023 SUPLEMENT NR 5 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
21.04.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 8 DO PROSPEKTU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
21.04.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 8 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
18.04.2023 SUPLEMENT NR 2 DO PROSPEKTU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
14.04.2023 SUPLEMENT NR 4 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
21.02.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 7 DO PROSPEKTU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
21.02.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 7 DO PROSPEKTU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ pdf
21.02.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 7 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
03.02.2023 SUPLEMENT NR 3 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
27.01.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_6_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
27.01.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 6 DO PROSPEKTU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
27.01.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 6 DO PROSPEKTU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ pdf
24.01.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_5_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
04.01.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 5 DO PROSPEKTU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
04.01.2023 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 5 DO PROSPEKTU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ pdf
21.12.2022 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_4_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
21.12.2022 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 4 DO PROSPEKTU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ pdf
21.12.2022 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 4 DO PROSPEKTU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
16.11.2022 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_3_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
03.11.2022 SUPLEMENT NR 2 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
24.10.2022 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_2_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
17.10.2022 Suplement nr 1 do Prospektu IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ pdf
27.09.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY POCZTOWY SFIO Z DNIA 27 września 2022 R. pdf
27.09.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA M-INDEKS FIO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2022 R. pdf
27.09.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA SFIO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2022 R. pdf
25.08.2022 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_6_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA GPAR PLUS pdf
25.08.2022 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3 DO PROSPEKTU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ pdf
25.08.2022 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_1_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
12.08.2022 SUPLEMENT NR 1 DO PROSPEKTU IPOPEMA Benefit 3 FIZAN pdf
20.07.2022 SUPLEMENT NR 3 DO PROSPEKTU IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ pdf
18.07.2022 IPOPEMA Benefit 3 FIZAN Prospekt pdf
15.07.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA SFIO Z DNIA 15 LIPCA 2022 R. pdf
24.06.2022 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_5_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA GPAR PLUS pdf
24.06.2022 Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ pdf
10.06.2022 SUPLEMENT NR 2 DO PROSPEKTU IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ pdf
31.05.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA m-INDEKS FIO Z DNIA 31 MAJA 2022 R. pdf
31.05.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY POCZTOWY SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 R. pdf
31.05.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 R. pdf
26.05.2022 SUPLEMENT NR 1 DO PROSPEKTU IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ pdf
05.05.2022 SUPLEMENT NR 2 DO PROSPEKTU IPOPEMA GPAR PLUS FIZ pdf
04.05.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA m-INDEKS FIO Z DNIA 4 MAJA 2022 R. pdf
30.04.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA SFIO Z DNIA 30 KWIETNIA 2022 R. pdf
26.04.2022 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_4_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA GPAR PLUS pdf
12.04.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA SFIO Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 R. pdf
12.04.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY POCZTOWY SFIO Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 R. pdf
23.02.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA SFIO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 R. pdf
23.02.2022 PROSPEKT INFORMACYJNY POCZTOWY SFIO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 R. pdf
01.02.2022 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 01.02.2022 R. pdf
31.01.2022 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 31.01.2022 R. pdf
26.01.2022 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_3_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA GPAR PLUS pdf
01.01.2022 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 01.01.2022 R. pdf
01.01.2022 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dn. 01.01.2022 R. pdf
01.01.2022 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 01.01.2022 R. pdf
23.12.2021 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 23.12.2021 R. pdf
23.12.2021 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 18.08.2021 R. pdf
01.12.2021 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 01.12.2021 R pdf
25.11.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_2_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA GPAR Plus pdf
19.11.2021 SUPLEMENT_NR_1_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ pdf
10.11.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_11_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
02.11.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_10_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
26.10.2021 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 26.10.2021 R. pdf
26.10.2021 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dn. 26.10.2021 R. pdf
18.10.2021 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 18.10.2021 R. pdf
18.10.2021 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dn. 18.10.2021 R. pdf
06.10.2021 TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2021 R. pdf
06.10.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_1_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA GPAR Plus pdf
27.09.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_9_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
01.09.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_8_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
06.08.2021 SUPLEMENT NR 4 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN pdf
05.08.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_7_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
06.07.2021 SUPLEMENT NR 3 DO PROSPEKTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN pdf
25.06.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_6_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
02.06.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_5_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
31.05.2021 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 31.05.2021 R. pdf
31.05.2021 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 31.05.2021 R. pdf
31.05.2021 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dn. 31.05.2021 R. pdf
20.05.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_4_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
17.05.2021 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 17.05.2021 R. pdf
26.04.2021 Suplement nr 2 do Prospektu IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN pdf
20.04.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_3_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
10.03.2021 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 10.03.2021 R. pdf
21.01.2021 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 21.01.2021 R. pdf
13.01.2021 Suplement nr 1 do Prospektu IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN pdf
05.01.2021 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_2_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
04.01.2021 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dnia 04.01.2021 r. pdf
04.01.2021 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO w dn. 04.01.2021 r. pdf
10.12.2020 TEKST JEDNOLITY STATUTU Z DNIA 10 grudnia 2020 r. pdf
10.12.2020 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY_NR_1_DO_PROSPEKTU_IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
10.12.2020 TEKST JEDNOLITY prospektu Z DNIA 10 grudnia 2020 r. PDF
23.10.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 23.10.2020 r. pdf
23.10.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dnia 23.10 2020 r. pdf
15.10.2020 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dnia 15.10.2020 r. pdf
14.10.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 14.10.2020 r. pdf
14.10.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14 .10.2020 r. pdf
06.10.2020 tekst jednolity statutu funduszu z dnia 6.10.2020 r. pdf
01.10.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 01.10.2020 r. pdf
14.08.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14.08.2020 r. pdf
01.07.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 01.07.2020 r. pdf
29.05.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dnia 29.05.2020 r. pdf
29.05.2020 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dnia 29.05.2020 r. pdf
29.05.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 29 maja 2020 r. pdf
05.05.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dnia 5 maja 2020 r. pdf
03.03.2020 Prospekt Informacyjny funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 03.03.2020 pdf
03.03.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 03.03.2020 r. pdf
03.03.2020 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dn. 03.03.2020 r. pdf
30.01.2020 Prospekt Informacyjny IPOPEMA SFIO z dn. 30.01.2020 r. pdf
02.01.2020 Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dn. 02.01.2020 r. pdf
03.09.2019 Prospekt Informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 03.09.2019 r. pdf

Składy portfela

18.04.2024 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 29.03.2024 R. pdf
18.01.2024 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.12.2023 R. pdf
19.10.2023 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 29.09.2023 R. pdf
20.07.2023 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2023 R. pdf
20.04.2023 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2023 R. pdf
19.01.2023 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.12.2022 R. pdf
20.10.2022 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2022 R. pdf
20.07.2022 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R. pdf
19.04.2022 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R. pdf
10.01.2022 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R. pdf
19.12.2021 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R. pdf
18.08.2021 Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r. pdf

Ogłoszenia

01.07.2024 OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII AO IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ZOBACZ
10.06.2024 Ogłoszenie o maksymalnej liczbie wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych Ipopema Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych na dzień 28 maja 2024 roku Publiczne IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZOBACZ
03.06.2024 OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII AN IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ZOBACZ
30.04.2024 OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII AM IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ZOBACZ
01.12.2023 DRUGIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU IPOPEMA m-INDEKS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZOBACZ
02.11.2023 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 2 listopada 2023 R. pdf
25.10.2023 DRUGIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ pdf
31.08.2023 OGŁOSZENIE O PLANOWANYM OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU IPOPEMA m-INDEKS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY pdf
25.07.2023 Ogłoszenie o planowanym otwarciu likwidacji funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ pdf
17.05.2023 Ogłoszenie o planowanym otwarciu likwidacji funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ pdf
28.03.2023 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ZOBACZ
28.03.2023 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 027 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
28.03.2023 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 018 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
09.02.2023 OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII AA IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ZOBACZ
13.01.2023 Prognozy inwestycyjne dla globalnych megatrendów na 2023 rok pdf
09.01.2023 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 016 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
09.01.2023 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 025 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
28.11.2022 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
09.11.2022 Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Stabilny wydzielonego w ramach funduszu Pocztowy SFIO, korekta pdf
08.11.2022 Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Stabilny wydzielonego w ramach funduszu Pocztowy SFIO pdf
27.10.2022 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 014 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
17.10.2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji - błędna wycena w dn. 13.10.2022 r. pdf
28.09.2022 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
28.09.2022 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii T IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ZOBACZ
27.09.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 27 WRZESIEŃ 2022 R. pdf
27.09.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO M-INDEKS FIO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2022 R. pdf
27.09.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2022 R. pdf
15.07.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 15 LIPCA 2022 R. pdf
31.05.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA m-INDEKS FIO Z DNIA 31 MAJA 2022 r. pdf
31.05.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 r. pdf
31.05.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJI DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 R. pdf
31.05.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJI DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 R. pdf
31.05.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 r. pdf
06.05.2022 Informacja o błędnej wycenie w dniu 29.04.2022 pdf
04.05.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA m-INDEKS FIO Z DNIA 4 MAJA 2022 r. pdf
30.04.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 30 KWIETNIA 2022 r. pdf
12.04.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 r. pdf
12.04.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 r. pdf
05.04.2022 Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu Pocztowy SFIO pdf
29.03.2022 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ZOBACZ
25.02.2022 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii M IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego pdf
23.02.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 r. pdf
23.02.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 R. pdf
23.02.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 r. pdf
23.02.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU POCZTOWY SFIO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 R. pdf
01.02.2022 Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.02.2022 pdf
31.01.2022 Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 31.01.2022 pdf
31.01.2022 Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 31.01.2022 pdf
01.01.2022 Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.01.2022 pdf
01.01.2022 Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 01.01.2022 pdf
01.01.2022 Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Pocztowy SFIO w dn. 01.01.2022 pdf
01.01.2022 Ogłoszenie o zmianach w Statucie Pocztowy SFIO w dn. 01.01.2022 pdf
01.01.2022 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 01.01.2022 r. pdf
01.01.2022 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 01.01.2022 r. pdf
23.12.2021 Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 23.12.2021 pdf
23.12.2021 Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 23.12.2021 pdf
22.12.2021 Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego pdf
01.12.2021 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO w dniu 01.12.2021 pdf
01.12.2021 Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.12.2021 pdf
23.11.2021 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO w dn. 23.11.2021 pdf
23.11.2021 Ogłoszenie o zmianie Statutu Pocztowy SFIO w dn. 23.11.2021 pdf
26.10.2021 Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 26.10.2021 pdf
26.10.2021 Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Pocztowy SFIO w dn. 26.10.2021 pdf
18.10.2021 Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 18.10.2021 pdf
18.10.2021 Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Pocztowy SFIO w dn. 18.10.2021 pdf
23.09.2021 Ogłoszenie o zmianach w statucie IPOPEMA SFIO w dn. 23.09.2021 pdf
03.09.2021 OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII R IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ZOBACZ
18.08.2021 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO z dnia 18 sierpnia 2021 roku pdf
18.08.2021 Ogłoszenie o zmianach w statucie IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 18.08.2021 pdf
18.08.2021 Ogłoszenie o zmianie statusu Pocztowy SFIO z dnia 18 sierpnia 2021 roku pdf
29.07.2021 Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniu 20.07.2021 r. pdf
26.07.2021 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO z dnia 26 lipca 2021 roku pdf
26.07.2021 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 26 lipca 2021 roku pdf
07.06.2021 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji CI serii O IPOPEMA Benefit 3 FIZAN ZOBACZ
31.05.2021 Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 31.05.2021 pdf
31.05.2021 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021 pdf
31.05.2021 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021 pdf
31.05.2021 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 31.05.2021 pdf
31.05.2021 Ogłoszenie o zmianach w Informacji Dodatkowej dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 31.05.2021 pdf
17.05.2021 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 17.05.2021 pdf
06.05.2021 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji CI serii N IPOPEMA Benefit 3 FIZAN pdf
16.04.2021 Komunikat dot. skrócenia nazwy funduszu w notowaniach na GPW pdf
10.03.2021 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 10.03.2021 pdf
10.03.2021 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 10.03.2021 pdf
10.03.2021 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 10.03.2021 pdf
22.02.2021 OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII L IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN pdf
15.02.2021 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO z dnia 15.02.2021 pdf
21.01.2021 Ogłoszenie o zmianie w statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 21.01.2021 pdf
21.01.2021 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 21.01.2021 pdf
04.01.2021 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 04.01.2021 pdf
04.01.2021 Ogłoszenie o zmianach Statutu IPOPEMA SFIO w dn. 04.01.2021 pdf
04.01.2021 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 04.01.2021 pdf
04.01.2021 Ogłoszenie o zmianach Statutu Pocztowy SFIO w dn. 04.01.2021 pdf
23.10.2020 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 23.10.2020 pdf
23.10.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 23.10.2020 pdf
21.10.2020 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 21.10.2020 pdf
21.10.2020 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klientów IPOPEMA SFIO w dn. 21.10.2020 pdf
15.10.2020 Ogłoszenie o zmianach prospektu Pocztowy SFIO w dn. 15.10.2020 pdf
14.10.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 14.10.2020 pdf
14.10.2020 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 14.10.2020 pdf
01.10.2020 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.10.2020 pdf
14.08.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 14.08.2020 pdf
14.08.2020 Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14.08.2020 pdf
03.07.2020 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 03.07.2020 pdf
01.07.2020 Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020 pdf
01.07.2020 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020 pdf
29.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 29.05.2020 pdf
29.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 29.05.2020 pdf
29.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 29.05.2020 pdf
29.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 29.05.2020 pdf
29.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 29.05.2020 pdf
14.05.2020 Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14.05.2020 pdf
05.05.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 05.05.2020 pdf
29.04.2020 Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Pocztowy SFIO pdf
31.03.2020 Informacja o przejęciu zarządzania funduszami HOIST I NSFIZ i HOIST III NSFIZ pdf
20.03.2020 Podsumowanie roku 2019 i plany na 2020 pdf
20.03.2020 Looking Back on 2019 and Ahead to 2020 pdf
06.03.2020 Ogłoszenie o błędnej wycenie aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 29 listopada 2019 r. ZOBACZ
06.03.2020 Ogłoszenie o błędnej wycenie aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30 grudnia 2019 r. ZOBACZ
06.03.2020 Ogłoszenie o błędnej wycenie aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31 stycznia 2020 r. ZOBACZ
06.03.2020 Ogłoszenie o błędnej wycenie aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 28 lutego 2020 r. ZOBACZ
03.03.2020 Ogłoszenie o zmianach prospektu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 03.03.2020 pdf
03.03.2020 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 03.03.2020 pdf
03.03.2020 Ogłoszenie o zmianach prospektu Pocztowy SFIO w dn. 03.03.2020 pdf
17.02.2020 PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU INWESTORÓW pdf
07.02.2020 Ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ pdf
05.02.2020 Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA SFIO w dn. 05.02.2020 pdf
03.02.2020 Informacja w sprawie braku wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (poprzednio Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ) na dzień 31 stycznia 2020 r. pdf
30.01.2020 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 30.01.2020 r. pdf
27.12.2018 Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii E IPOPEMA Benefit 3 FIZAN pdf

Sprawozdania finansowe

15.04.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ List do Uczestników SF 2020 r. pdf
27.08.2020 IPOPEMA M-INDEKS FIO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA M-INDEKS FIO RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA M-INDEKS FIO OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA SPORZĄDZONE NA 30 CZERWCA 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA M-INDEKS FIO LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA AKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO POŁĄCZONE RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁRCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO POŁĄCZONE RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA SPORZĄDZONE NA 30 CZERWCA 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA DŁUŻNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA DŁUŻNY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA OBLIGACJI RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA EMERYTURA PLUS SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA EMERTURA PLUS RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA PORTFEL POLSKICH FUNDUSZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA PORTFEL POLSKICH FUNDUSZY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA SHORT EQUITY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA SHORT EQUITY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZNE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA SPORZĄDZONE NA 30 CZERWCA 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA I PÓŁROCZNE 2020 R. pdf
27.08.2020 POCZTOWY SFIO_LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW_I_PÓŁROCZE_2020 pdf
13.05.2020 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE 2018 R pdf
13.05.2020 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROCZNE 2018 R pdf
13.05.2020 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI FUNDUSZU ZA 2018 pdf
13.05.2020 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI FUNDUSZU PÓŁROCZNE ZA 2018 pdf
13.05.2020 RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA PÓŁROCZNY 2018 pdf
13.05.2020 SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA ROCZNE 2018 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Połączone Sprawozdanie Finanasowe_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Oświadczenie Depozytariusza_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_List Zarządu do uczestników_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_ Informacja dodatkowa_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz_Konserwatywny_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz Konserwatywny_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz_Obligacji_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz_Obligacji_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz_Stabilny_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Pocztowy SFIO_Subfundusz _Stabilny_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA m-INDEKS FIO_Sprawozdanie finansowe za 2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA m-INDEKS FIO_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA m-INDEKS FIO_Oświadczenie depozytariusza_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA m-INDEKS FIO_List do Uczestników_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA m-INDEKS-FIO_Informacja dodatkowa_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA_SFIO_Połączone Sprawozdanie Finanasowe_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA_SFIO_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA_SFIO_Oświadczenie depozytariusza_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA_SFIO_List do Uczestnikow IPOPEMA SFIO_2019 pdf
30.04.2020 IPOPEMA_SFIO_Informacja dodatkowa_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_ Akcji_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Akcji_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA Dłużny_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Dłużny_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Emerytalny_Plus_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Emerytura_Plus_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Globalnych_Megatrendów_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Globalnych_Megatrendów_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Konserwatywny_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Konserwatywny_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Obligacji_Sprawozdania Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Obligacji_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Obligacji_Korporacyjnych_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Obligacji_Korporacyjnych_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Portfel_Polskich_Funduszy_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Portfel_Polskich_Funduszy_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Short_ Equity_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Short_Equity_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Zrównoważony_Sprawozdanie Finansowe_2019 pdf
30.04.2020 Subfundusz_IPOPEMA_Zwrównoważony_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Emertura Plus Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrcze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r, pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Short Equity Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Short Equity Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półroczne 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Oszczędnościowy Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Oszczędnościowy Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półroczne 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 30 czerwca 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półrocze 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Raport niezależnego biegłego rewidenta za I półroczne 2019 r. pdf
30.08.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji Sprawozdanie niezaleznego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Dłużny Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Emertura Plus Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Short Equity Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Short Equity Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Połączone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Oszczędnościowy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Oszczędnościowy Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Oświadczenie depozytariusza sporządzone na 31 grudnia 2018 r. pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf
30.04.2019 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018 pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
31.08.2018 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2017 pdf
30.04.2018 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. pdf
30.04.2018 Pocztowy SFIO Subfundusz Gotówkowy Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 31 grudnia 2017 r. pdf
30.04.2018 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. pdf
30.04.2018 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. pdf
30.04.2018 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. pdf
30.04.2018 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
31.08.2017 Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2016 pdf
28.04.2017 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. pdf
28.04.2017 Pocztowy SFIO Subfundusz Gotówkowy Sprawozdanie finansowe za okres od 29 września do 31 grudnia 2016 r. pdf
28.04.2017 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. pdf
28.04.2017 Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. pdf
28.04.2017 Połączone Sprawozdanie finansowe Pocztowy SFIO za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. pdf
28.04.2017 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny Sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
31.08.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
29.04.2016 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
31.08.2015 IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
28.04.2015 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 01 stycznia do 31 gudnia 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
29.08.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. pdf
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.04.2014 Połączone sprawozdania finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.08.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. PDF
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
30.04.2013 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
31.08.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf
02.05.2012 Połączone sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO za okres od 2 grudnia do 31 grudnia 2011 pdf

Raporty bieżące i okresowe

30.04.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY I KW. 2024 R. pdf
16.04.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 27/2024 pdf
16.04.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 28/2024 pdf
10.04.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 26/2024 pdf
10.04.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 8/2024 pdf
03.04.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 25/2024 pdf
02.04.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 7/2024 pdf
29.03.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 24/2024 pdf
15.03.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 22/2024 pdf
15.03.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 23/2024 pdf
14.03.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 21/2024 pdf
07.03.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 20/2024 pdf
06.03.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 19/2024 pdf
04.03.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 18/2024 pdf
04.03.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 6/2024 pdf
01.03.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 17/2024 pdf
20.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 15/2024 pdf
20.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 16/2024 pdf
15.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 13/2024 pdf
15.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 14/2024 pdf
13.02.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 5/2024 korekta pdf
12.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 12/2024 pdf
02.02.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 5/2024 pdf
02.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 11/2024 pdf
01.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 9/2024 pdf
01.02.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 10/2024 pdf
31.01.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY IV KW. 2023 R. pdf
22.01.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 4/2024 pdf
18.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 8/2024 pdf
18.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 7/2024 pdf
15.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 4/2024 pdf
15.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 5/2024 pdf
15.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 6/2024 pdf
15.01.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 3/2024 pdf
11.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 3/2024 pdf
11.01.2024 POPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 2/2024 pdf
11.01.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 2/2024 pdf
06.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 2/2024 pdf
03.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 1/2024 pdf
03.01.2024 POPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 1/2024 pdf
03.01.2024 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 1/2024 pdf
02.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 37/2023 pdf
02.01.2024 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 38/2023 pdf
21.12.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 34/2023 pdf
21.12.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 35/2023 pdf
21.12.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 36/2023 pdf
08.12.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 33/2023 pdf
04.12.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 32/2023 pdf
04.12.2023 POPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 19/2023 pdf
04.12.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 20/2023 pdf
01.12.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 30/2023 pdf
01.12.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 31/2023 pdf
03.11.2023 POPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 18/2023 pdf
03.11.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 29/2023 pdf
03.11.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 19/2023 pdf
31.10.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY III KW. 2023 R. pdf
23.10.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 28/2023 pdf
18.10.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 17/2023 pdf
10.10.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 18/2023 pdf
03.10.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 17/2023 pdf
03.10.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 16/2023 pdf
03.10.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 27/2023 pdf
20.09.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 16/2023 pdf
04.09.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 15/2023 pdf
04.09.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 26/2023 pdf
04.09.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 15/2023 pdf
23.08.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 20/2023 pdf
22.08.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 25/2023 pdf
09.08.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 19/2023 pdf
03.08.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 24/2023 pdf
02.08.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 23/2023 pdf
02.08.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 14/2023 pdf
02.08.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 18/2023 pdf
31.07.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RAPORT KWARTALNY II KW. 2023 R. pdf
31.07.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RAPORT KWARTALNY II KW. 2023 R. pdf
31.07.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY II KW. 2023 R. pdf
31.07.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY II KW. 2023 R. pdf
25.07.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 22/2023 pdf
11.07.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 21/2023 pdf
11.07.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 13/2023 pdf
11.07.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 13/2023 pdf
11.07.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 17/2023 pdf
10.07.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 20/2023 pdf
04.07.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 19/2023 pdf
04.07.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 12/2023 pdf
04.07.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 12/2023 pdf
04.07.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 16/2023 pdf
03.07.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 18/2023 pdf
27.06.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 16/2023 pdf
27.06.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 17/2023 pdf
15.06.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 11/2023 pdf
15.06.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 11/2023 pdf
14.06.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 15/2023 pdf
13.06.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 15/2023 pdf
09.06.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 14/2023 pdf
02.06.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 10/2023 pdf
02.06.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 13/2023 pdf
17.05.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 12/2023 pdf
04.05.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 09/2023 pdf
04.05.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 9/2023 pdf
04.05.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 11/2023 pdf
04.05.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 13/2023 pdf
28.04.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RAPORT KWARTALNY I KW. 2023 R. pdf
28.04.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RAPORT KWARTALNY I KW. 2023 R. pdf
28.04.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY I KW. 2023 R. pdf
28.04.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY I KW. 2023 R. pdf
12.04.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 8/2023 pdf
12.04.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 08/2023 pdf
12.04.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 10/2023 pdf
04.04.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 7/2023 pdf
04.04.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 07/2023 pdf
04.04.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 09/2023 pdf
04.04.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 12/2023 pdf
16.03.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 6/2023 pdf
16.03.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 06/2023 pdf
16.03.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 07/2023 pdf
16.03.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 08/2023 pdf
10.03.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 06/2023 pdf
02.03.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 5/2023 pdf
02.03.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 05/2023 pdf
02.03.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 05/2023 pdf
02.03.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 11/2023 pdf
02.03.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 10/2023 pdf
27.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 9/2023 pdf
24.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 8/2023 pdf
23.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 7/2023 pdf
21.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 5/2023 pdf
10.02.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 04/2023 pdf
06.02.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 4/2023 pdf
06.02.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 4/2023 pdf
06.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 4/2023 pdf
02.02.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 03/2023 pdf
02.02.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 03/2023 pdf
02.02.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 03/2023 pdf
02.02.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 03/2023 pdf
31.01.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY IV KW. 2022 R. pdf
31.01.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RAPORT KWARTALNY IV KW. 2022 R. pdf
31.01.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RAPORT KWARTALNY IV KW. 2022 R. pdf
31.01.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY IV KW. 2022 R. pdf
09.01.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 02/2023 pdf
09.01.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 02/2023 pdf
09.01.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 02/2023 pdf
09.01.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 02/2023 pdf
03.01.2023 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 01/2023 pdf
03.01.2023 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 01/2023 pdf
03.01.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 01/2023 pdf
03.01.2023 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 01/2023 pdf
28.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 36/2022 pdf
23.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 35/2022 pdf
22.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 34/2022 pdf
20.12.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 24/2022 pdf
20.12.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 27/2022 pdf
20.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 33/2022 pdf
20.12.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 33/2022 pdf
20.12.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 34/2022 pdf
20.12.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 35/2022 pdf
15.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 32/2022 pdf
02.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 30/2022 pdf
02.12.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 26/2022 pdf
02.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 31/2022 pdf
02.12.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 23/2022 pdf
02.12.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 32/2022 pdf
30.11.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 29/2022 pdf
03.11.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 25/2022 pdf
03.11.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 28/2022 pdf
03.11.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 22/2022 pdf
03.11.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 31/2022 pdf
28.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 23/2022 pdf
28.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 24/2022 pdf
28.10.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY III KW. 2022 R. pdf
28.10.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RAPORT KWARTALNY III KW. 2022 R. pdf
28.10.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY III KW. 2022 R. pdf
28.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RAPORT KWARTALNY III KW. 2022 R. pdf
26.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 22/2022 pdf
20.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 21/2022 pdf
20.10.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 27/2022 pdf
13.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 20/2022 pdf
12.10.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 26/2022 pdf
12.10.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 21/2022 pdf
06.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 19/2022 pdf
05.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 18/2022 pdf
04.10.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 19/2022 pdf
04.10.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 17/2022 pdf
04.10.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 25/2022 pdf
04.10.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 30/2022 pdf
04.10.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 20/2022 pdf
22.09.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 16/2022 pdf
22.09.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 18/2022 pdf
22.09.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 24/2022 pdf
22.09.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 29/2022 pdf
22.09.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 28/2022 pdf
22.09.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 27/2022 pdf
13.07.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 21/2022 pdf
13.07.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 24/2022 pdf
11.07.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 15/2022 pdf
11.07.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 13/2022 pdf
11.07.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 20/2022 pdf
04.07.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 13/2022 pdf
26.05.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 21/2022 pdf
26.05.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 20/2022 pdf
26.05.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 19/2022 pdf
25.05.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 17/2022 pdf
25.05.2022 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 11/2022 pdf
11.05.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 18/2022 pdf
09.05.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 16/2022 pdf
09.05.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 17/2022 pdf
06.05.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 15/2022 pdf
06.05.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 16/2022 pdf
04.05.2022 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 10/2022 pdf
04.05.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 10/2022 pdf
04.05.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 14/2022 pdf
04.05.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 15/2022 pdf
29.04.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY I KW. 2022 R. pdf
11.04.2022 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 9/2022 pdf
11.04.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 12/2022 pdf
11.04.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 13/2022 pdf
04.04.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 8/2022 pdf
04.04.2022 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 8/2022 pdf
04.04.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 14/2022 pdf
04.04.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 9/2022 pdf
01.04.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 11/2022 pdf
01.04.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 13/2022 pdf
18.03.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 10/2022 pdf
18.03.2022 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 6/2022 pdf
18.03.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 10/2022 pdf
18.03.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 11/2022 pdf
18.03.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 12/2022 pdf
15.03.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 9/2022 pdf
15.03.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 9/2022 pdf
03.03.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 7/2022 pdf
02.03.2022 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 5/2022 pdf
02.03.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 8/2022 pdf
02.03.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 8/2022 pdf
01.03.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 7/2022 pdf
01.03.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 7/2022 pdf
10.02.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 6/2022 pdf
10.02.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 6/2022 pdf
03.02.2022 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport kwartalny IV kw. 2021 r. pdf
02.02.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 5/2022 pdf
02.02.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 5/2022 pdf
02.02.2022 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 4/2022 pdf
02.02.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 6/2022 pdf
31.01.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RAPORT KWARTALNY IV KW. 2021 R. pdf
31.01.2022 IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ Raport kwartalny IV kw. 2021 r. pdf
31.01.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY IV KW. 2021 R. pdf
18.01.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 5/2022 pdf
11.01.2022 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 3/2022 pdf
11.01.2022 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 2/2022 pdf
11.01.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 4/2022 pdf
11.01.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 3/2022 pdf
11.01.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 4/2022 pdf
11.01.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 3/2022 pdf
11.01.2022 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 4/2022 pdf
11.01.2022 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 3/2022 pdf
11.01.2022 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 2/2022 pdf
10.01.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 2/2022 pdf
05.01.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 1/2022 korekta pdf
05.01.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 2/2022 pdf
04.01.2022 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 1/2022 pdf
04.01.2022 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 1/2022 pdf
04.01.2022 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 1/2022 pdf
04.01.2022 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 1/2022 pdf
27.12.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 42/2021 pdf
27.12.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 28/2021 pdf
16.12.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 39/2021 pdf
16.12.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 40/2021 pdf
16.12.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 41/2021 pdf
16.12.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 27/2021 pdf
16.12.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 25/2021 pdf
09.12.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 38/2021 pdf
02.12.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 60/2021 pdf
02.12.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 37/2021 pdf
02.12.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 26/2021 pdf
02.12.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 61/2021 pdf
02.12.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 24/2021 pdf
29.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 59/2021 pdf
24.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 58/2021 pdf
24.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 57/2021 pdf
24.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 56/2021 pdf
19.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 55/2021 pdf
18.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 54/2021 pdf
17.11.2021 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY III KW. 2021 R. - KOREKTA pdf
10.11.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 36/2021 pdf
08.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 52/2021 pdf
08.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 53/2021 pdf
03.11.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 23/2021 pdf
03.11.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 35/2021 pdf
03.11.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 25/2021 pdf
03.11.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 51/2021 pdf
31.10.2021 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport kwartalny III kw. 2021 r. pdf
29.10.2021 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ RAPORT KWARTALNY III KW. 2021 R. pdf
29.10.2021 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport kwartalny III kw. 2021 r. pdf
20.10.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 22/2021 pdf
12.10.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 21/2021 pdf
12.10.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 34/2021 pdf
12.10.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 24/2021 pdf
05.10.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 33/2021 pdf
05.10.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 20/2021 pdf
05.10.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 50/2021 pdf
05.10.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 23/2021 pdf
29.09.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 32/2021 pdf
29.09.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 22/2021 pdf
28.09.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 49/2021 pdf
22.09.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 31/2021 pdf
22.09.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 21/2021 pdf
17.09.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 48/2021 pdf
16.09.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 47/2021 pdf
10.09.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 30/2021 pdf
07.09.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 46/2021 pdf
03.09.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 45/2021 pdf
02.09.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 19/2021 pdf
02.09.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 44/2021 pdf
02.09.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 29/2021 pdf
02.09.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 20/2021 pdf
31.08.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 26/2021 pdf
31.08.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 27/2021 pdf
31.08.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 28/2021 pdf
25.08.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 43/2021 pdf
19.08.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 42/2021 pdf
18.08.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 41/2021 pdf
05.08.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 39/2021 pdf
05.08.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 40/2021 pdf
03.08.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 18/2021 pdf
03.08.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 38/2021 pdf
03.08.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 19/2021 pdf
03.08.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 25/2021 pdf
30.07.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport kwartalny II kw. 2021 r. pdf
30.07.2021 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport kwartalny II kw. 2021 r. pdf
30.07.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ Raport kwartalny II kw. 2021 r. pdf
30.07.2021 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport kwartalny II kw. 2021 r. pdf
09.07.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 17/2021 pdf
09.07.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 37/2021 pdf
09.07.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 24/2021 pdf
09.07.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 18/2021 pdf
05.07.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 16/2021 pdf
02.07.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 14/2021 pdf
02.07.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 15/2021 pdf
02.07.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 35/2021 pdf
02.07.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 36/2021 pdf
02.07.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 22/2021 pdf
02.07.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 23/2021 pdf
02.07.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 16/2021 pdf
02.07.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 17/2021 pdf
24.06.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 13/2021 pdf
24.06.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 34/2021 pdf
24.06.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 21/2021 pdf
24.06.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 15/2021 pdf
22.06.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 33/2021 pdf
21.06.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 32/2021 pdf
10.06.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 14 2021 pdf
10.06.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 30/2021 pdf
10.06.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 31/2021 pdf
09.06.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 13 2021 pdf
09.06.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 18 2021 pdf
09.06.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 19 2021 pdf
09.06.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 20 2021 pdf
09.06.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 12/2021 pdf
08.06.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 17 2021 pdf
07.06.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 29/2021 pdf
02.06.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 16 2021 pdf
02.06.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 28/2021 pdf
02.06.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 12 2021 pdf
02.06.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 11/2021 pdf
25.05.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 15 2021 pdf
21.05.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 27/2021 pdf
17.05.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 25/2021 pdf
17.05.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 26/2021 pdf
17.05.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 26/2021 pdf
07.05.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 6 2021 - Korekta pdf
06.05.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 23/2021 pdf
06.05.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 24/2021 pdf
05.05.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 10 2021 pdf
05.05.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 22/2021 pdf
05.05.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 14 2021 pdf
05.05.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 11 2021 pdf
30.04.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport kwartalny I kw. 2021 r. pdf
30.04.2021 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport kwartalny I kw. 2021 r. pdf
30.04.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ Raport kwartalny I kw. 2021 r. pdf
30.04.2021 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport kwartalny I kw. 2021 r. pdf
23.04.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 9 2021 korekta pdf
22.04.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 21/2021 pdf
22.04.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 9 2021 pdf
22.04.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 10 2021 pdf
21.04.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 20/2021 pdf
15.04.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 19/2021 pdf
13.04.2021 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 13 2021 pdf
13.04.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 9 2021 pdf
09.04.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 8 2021 pdf
09.04.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 18/2021 pdf
09.04.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 8 2021 pdf
08.04.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 17/2021 pdf
08.04.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 7 2021 pdf
08.04.2021 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 12 2021 pdf
08.04.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 7 2021 pdf
02.04.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 16/2021 pdf
02.04.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 6 2021 pdf
02.04.2021 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 11 2021 pdf
02.04.2021 LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 6 2021 pdf
29.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 15/2021 pdf
26.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 13/2021 pdf
26.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 14/2021 pdf
19.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 11/2021 pdf
19.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 12/2021 pdf
11.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 10/2021 pdf
09.03.2021 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 8/2021 pdf
09.03.2021 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 9/2021 pdf
09.03.2021 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 10/2021 pdf
08.03.2021 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 7/2021 pdf
02.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 8/2021 pdf
02.03.2021 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 6/2021 pdf
02.03.2021 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 5/2021 pdf
02.03.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 9/2021 pdf
02.03.2021 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 5/2021 pdf
08.02.2021 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 5/2021 pdf
02.02.2021 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 4/2021 pdf
02.02.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 7/2021 pdf
02.02.2021 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 4/2021 pdf
02.02.2021 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 4/2021 pdf
01.02.2021 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport kwartalny IV kw. 2020 r. pdf
01.02.2021 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport kwartalny IV kw. 2020 r. pdf
01.02.2021 LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ Raport kwartalny IV kw. 2020 r. pdf
01.02.2021 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport kwartalny IV kw. 2020 r. pdf
21.01.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 6/2021 pdf
12.01.2021 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 3/2021 pdf
12.01.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 5/2021 pdf
12.01.2021 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 3/2021 pdf
12.01.2021 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 3/2021 pdf
08.01.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 3/2021 pdf
08.01.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 4/2021 pdf
07.01.2021 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 2/2021 pdf
07.01.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 2/2021 pdf
05.01.2021 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 1/2021 pdf
05.01.2021 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 1/2021 pdf
05.01.2021 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 47/2020 pdf
05.01.2021 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 1/2021 pdf
05.01.2021 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 2/2021 pdf
05.01.2021 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 30/2020 pdf
05.01.2021 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 1/2021 pdf
05.01.2021 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 2/2021 pdf
11.12.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 30/2020 pdf
10.12.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 24/2020 pdf
09.12.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 43/2020 pdf
09.12.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 29/2020 pdf
09.12.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 44/2020 pdf
09.12.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 45/2020 pdf
09.12.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 46/2020 pdf
03.12.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 42/2020 pdf
03.12.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 28/2020 pdf
03.12.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 29/2020 pdf
03.12.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 23/2020 pdf
10.11.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 41/2020 pdf
04.11.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 40/2020 pdf
04.11.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 27/2020 pdf
04.11.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 28/2020 pdf
04.11.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 22/2020 pdf
02.11.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ Raport kwartalny III kw. 2020 r. pdf
02.11.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport kwartalny III kw. 2020 r. pdf
02.11.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport kwartalny III kw. 2020 r. pdf
02.11.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport kwartalny III kw. 2020 r. pdf
09.10.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 38/2020 pdf
09.10.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 39/2020 pdf
09.10.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 25/2020 pdf
09.10.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 26/2020 pdf
09.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 26/2020 pdf
09.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 27/2020 pdf
09.10.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 21/2020 pdf
07.10.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 37/2020 pdf
07.10.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 24/2020 pdf
07.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 24/2020 pdf
07.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 25/2020 pdf
07.10.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 19/2020 pdf
07.10.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 20/2020 pdf
02.10.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 36/2020 pdf
02.10.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 23/2020 pdf
02.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 23/2020 pdf
02.10.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 18/2020 pdf
01.10.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 35/2020 pdf
01.10.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 22/2020 pdf
01.10.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 17/2020 pdf
01.10.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 22/2020 pdf
09.09.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 34/2020 pdf
09.09.2020 LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ RB 21/2020 pdf
09.09.2020 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH RB 16/2020 pdf
09.09.2020 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ RB 21/2020 pdf
08.09.2020 LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY RB 33/2020 pdf
31.08.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport za 1 półrocze 2020 r. pdf
31.08.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport za 1 półrocze 2020 r. pdf
31.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport za 1 półrocze 2020 r. pdf
31.08.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport za 1 półrocze 2020 r. pdf
12.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 31/2020 pdf
12.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 32/2020 pdf
12.08.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 20/2020 pdf
12.08.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 20/2020 pdf
11.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 29/2020 pdf
11.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 30/2020 pdf
05.08.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 15/2020 pdf
04.08.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 28/2020 pdf
04.08.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 19/2020 pdf
04.08.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 14/2020 pdf
04.08.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 19/2020 pdf
31.07.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ Raport kwartalny II kw. 2020 r. pdf
31.07.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport kwartalny II kw. 2020 r. pdf
31.07.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport kwartalny II kw. 2020 r. pdf
31.07.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport kwartalny II kw. 2020 r. pdf
21.07.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 18/2020 pdf
21.07.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 16/2020 korekta pdf
17.07.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 13/2020 pdf
09.07.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 27/2020 pdf
09.07.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 17/2020 pdf
09.07.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 12/2020 pdf
09.07.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 18/2020 pdf
03.07.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 26/2020 pdf
03.07.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 16/2020 pdf
03.07.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 17/2020 pdf
03.07.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 11/2020 pdf
09.06.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 25/2020 pdf
02.06.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 24/2020 pdf
02.06.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 15/2020 pdf
02.06.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 16/2020 pdf
02.06.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 10/2020 pdf
14.05.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport roczny za 2019 r. pdf
14.05.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport roczny za 2019 r. pdf
13.05.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 23/2020 pdf
13.05.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 14/2020 pdf
13.05.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 15/2020 pdf
05.05.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 8/2020 pdf
05.05.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 22/2020 pdf
05.05.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 13/2020 pdf
05.05.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 14/2020 pdf
05.05.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 9/2020 pdf
30.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ Raport kwartalny IV kw. 2019 r. KOREKTA pdf
30.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ Raport kwartalny I kw. 2020 r. pdf
30.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport kwartalny I kw. 2020 r. pdf
30.04.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Raport kwartalny I kw. 2020 r. pdf
30.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Raport kwartalny I kw. 2020 r. pdf
27.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 13/2020 pdf
27.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 19/2020 pdf
27.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 20/2020 pdf
27.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 21/2020 pdf
27.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 12/2020 pdf
24.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 12/2020 pdf
24.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 17/2020 pdf
24.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 18/2020 pdf
24.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 11/2020 pdf
16.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport roczny za 2019 r. pdf
16.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ Raport roczny za 2019 r. pdf
14.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 11/2020 pdf
14.04.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 7/2020 pdf
08.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 16/2020 pdf
08.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 10/2020 pdf
08.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 10/2020 pdf
08.04.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 6/2020 pdf
02.04.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 15/2020 pdf
02.04.2020 LUMEN Polskie Perły FIZ RB 9/2020 pdf
02.04.2020 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ RB 9/2020 pdf
01.04.2020 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 5/2020 pdf
30.03.2020 LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RB 14/2020 pdf
28.06.2019 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 30/2019 pdf
28.06.2019 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 29/2019 pdf
13.06.2019 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 27/2019 pdf
13.06.2019 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 26/2019 pdf
07.01.2019 POPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych RB 3/2019 pdf

Dokumenty prawne

31.10.2023 STRUKTURA ORGANIZACYJNA IPOPEMA TFI S.A. pdf
28.09.2023 Sprawozdanie z realizacji Polityki Zaangażowania IPOPEMA TFI - 2022 pdf
27.02.2023 POLITYKA WYNAGRODZEŃ IPOPEMA TFI S.A pdf
30.09.2022 Sprawozdanie z realizacji Polityki Zaangażowania IPOPEMA TFI - 2021 pdf
28.06.2022 INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO pdf
01.06.2022 Struktura Organizacyjna IPOPEMA TFI S.A. pdf
30.09.2021 Sprawozdanie z realizacji Polityki Zaangażowania IPOPEMA TFI - 2020 pdf
23.06.2021 INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO pdf
10.03.2021 „Informacje udostępniane w związku z wymogami określanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)” pdf
31.07.2020 Polityka zaangażowania w IPOPEMA TFI S,A. pdf
23.06.2020 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
16.01.2020 Polityka zarządzania konfliktami interesów pdf
26.06.2019 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
19.06.2018 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
25.04.2017 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
31.03.2016 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
30.11.2015 Polityka nadzoru korporacyjnego i strategia wykonywania prawa głosu pdf
23.12.2014 Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pdf
26.07.2013 Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu na WZA pdf

Regulaminy

22.03.2023 INSTRUKCJA REJESTRACJI DO SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO STI24 pdf
16.03.2023 REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ POLITYKA INFORMACYJNA (DOTYCZY REKLAMACJI ZŁOŻONYCH OD DNIA 16 marca 2023 R.) pdf
01.09.2022 Regulamin korzystania z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego STI24 pdf
25.01.2022 Regulamin Celowy Plan Inwestycyjny KB Finanse Sp. z o.o. (jednorazowa wplata) pdf
23.12.2021 Regulamin Celowy Plan Inwestycyjny KB Finanse Sp. z o.o. (systematyczne oszczędzanie) od dnia 22.12.2021 pdf
23.12.2021 Regulamin Celowy Plan Inwestycyjny KB Finanse Sp. z o.o. (jednorazowa wplata) od dnia 22.12.2021 pdf
03.12.2021 Regulamin Celowy Plan Inwestycyjny KB Finanse Sp. z o.o. (jednorazowa wplata) pdf
03.12.2021 Regulamin Celowy Plan Inwestycyjny KB Finanse Sp. z o.o. (systematyczne oszczędzanie) pdf
25.11.2021 REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ POLITYKA INFORMACYJNA (DOTYCZY REKLAMACJI ZŁOŻONYCH OD DNIA 25 listopada 2021 R.) pdf
13.11.2020 Regulamin Celowy Plan Inwestycyjny Nest Banku (jednorazowa wplata) od dnia 13.11.2020 pdf
13.11.2020 Regulamin Celowy Plan Inwestycyjny Nest Banku od dnia 13.11.2020 pdf
14.08.2020 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ IPOPEMA TFI S.A. pdf
03.03.2020 Regulamin Indywidualnego Konta Emertalnego - IKE IPOPEMA pdf
03.03.2020 Regullamin Indywidualnego Konta Zabezpiecznia Emertylnego - IKZE IPOPEMA pdf
20.09.2019 Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego Fundusz SFIO_IPOPEMA Securities SA pdf
20.09.2019 Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy_IPOPEMA Securities SA pdf
20.09.2019 Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego Fundusz SFIO_IPOPEMA Securities SA pdf
21.08.2019 Regulamin Celowy Plan Inwestycyjny IPOPEMA SFIO_NOTUS FINANCE SA pdf
10.08.2019 Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego_Nest Bank do dnia 13.11.2020 pdf
20.07.2016 Regulamin rozpatrywania reklamacji oraz polityka informacyjna (dotyczy reklamacji złożonych do dnia 1 lipca 2020 r.) pdf
09.12.2014 Regulamin rozpatrywania reklamacji oraz polityka informacyjna (dotyczy reklamacji złożonych od dnia 2 lipca 2020 r.) pdf