Ogłoszenie o maksymalnej liczbie wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych Ipopema Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych na dzień 28 maja 2024 roku Publiczne IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

10.06.2024

Niniejszym, działając na podstawie art. 32 ust.5 pkt 2) statutu IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych  („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o maksymalnej możliwej do wykupienia liczbie certyfikatów na dzień 28 czerwca 2024 roku, która zgodnie z w/w postanowieniem statutu została określona na poziomie 296 864 Certyfikatów Inwestycyjnych.