Ogłoszenie o błędnej wycenie aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30 grudnia 2019 r.

06.03.2020

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza, że na dzień wyceny 30 grudnia 2019 r. została opublikowana nieprawidłowa wartość certyfikatu inwestycyjnego funduszu LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Wartość WAN/CI przed korektą: 123,67 zł. Wartość WAN/CI po korekcie: 121,05 zł.