Ogłoszenie o błędnej wycenie aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 28 lutego 2020 r.

06.03.2020

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza, że na dzień wyceny 28 lutego 2020 r. została opublikowana nieprawidłowa wartość certyfikatu inwestycyjnego funduszu LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Wartość WAN/CI przed korektą: 123,67 zł. Wartość WAN/CI po korekcie: 121,06 zł.