Największy wzrost aktywów w 2019 roku w Polsce.

Aktywa pod zarządzaniem Ipopema TFI wzrosły o 6,2 mld w ubiegłym roku i obecnie wynoszą prawie 60 mld zł.

Wykup Certyfikatów wybranych funduszy Lumen

Klienci siedmiu funduszy, których zarządzanie przejęło IPOPEMA TFI na przełomie 2019 i 2020 r., zyskali zwrot zainwestowanych środków w pełnej wysokości oraz 5-7% stopy zwrotu w skali roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Fundusze dłużne zaleje fala pieniędzy w 2021 roku

Przeczytaj wywiad z naszym szefem rynku obligacji - Bogusławem Stefaniakiem.

CZYTAJ