Zarządzanie aktywami

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych.

IPOPEMA TFI S.A. kontynuuje działalność przejętej spółki IPOPEMA Asset Management S.A., która była jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku podmiotów oferujących usługi zarządzania aktywami. Dzięki blisko piętnastoletniej historii działalności IPOPEMA AM, spółka posiada rozległe doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Wśród naszych klientów znajdują się towarzystwa ubezpieczeniowe, organizacje typu non-profit oraz inwestorzy indywidualni.