Ogłoszenie o błędnej wycenie aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 29 listopada 2019 r.

06.03.2020

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza, że na dzień wyceny 29 listopada 2019 r. została opublikowana nieprawidłowa wartość certyfikatu inwestycyjnego funduszu LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Wartość WAN/CI przed korektą: 120,91 zł. Wartość WAN/CI po korekcie: 118,29 zł.