Fundusze otwarte

Fundusze zamknięte

Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
INSECURA PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
IPOPEMA Active Global Asset Allocation Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
IPOPEMA Aktywnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
IPOPEMA MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
Kredyt Inkaso III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej Agio Wierzytelności NSFIZ) ZALOGUJ
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ

Fundusze zamknięte aktywów niepublicznych

CVI IPOPEMA RE DEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZALOGUJ
Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZALOGUJ
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZOBACZ
IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZALOGUJ
IPOPEMA EUROBENEFIT 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZALOGUJ
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZALOGUJ
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZALOGUJ
PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ZALOGUJ

Fundusze Lumen

LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji ZALOGUJ
LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ZALOGUJ
LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Profit 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ZALOGUJ
LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZALOGUJ
LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZALOGUJ