FUNDUSZE

IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZOBACZ
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji ZOBACZ
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji ZOBACZ
CVI IPOPEMA RE DEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZOBACZ
Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZOBACZ
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
INSECURA PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji ZOBACZ
IPOPEMA Aktywnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZOBACZ
IPOPEMA EUROBENEFIT 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZOBACZ
IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
IPOPEMA MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
Kredyt Inkaso III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (dawniej Agio Wierzytelności NSFIZ) ZOBACZ
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZOBACZ
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZOBACZ
PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ZOBACZ
LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ZOBACZ
LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności ZOBACZ
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności ZOBACZ
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności ZOBACZ
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności ZOBACZ
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności ZOBACZ
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności ZOBACZ
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności ZOBACZ
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności ZOBACZ
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności ZOBACZ
LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności ZOBACZ
LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ZOBACZ
LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ZOBACZ