Notowania

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny 115,06 PLN 11.08.2022 0,07% 1,11% 1,08% -2,17% -5,22% -3,04% 1,88% -2,15% zwiń
Kategoria A 115,06 PLN 11.08.2022 0,07% 1,11% 1,08% -2,17% -5,22% -3,04% 1,88% -2,15%
Kategoria B 112,11 PLN 11.08.2022 0,07% 1,09% 1,03% -2,28% -5,46% -3,76% 0,63% -2,29%
Kategoria C 109,55 PLN 11.08.2022 0,07% 1,15% 1,23% -1,90% -4,70% -1,42% 4,74% -1,81%
Kategoria D 116,67 PLN 11.08.2022 0,07% 1,15% 1,22% -1,89% -4,70% - - -1,81%
Kategoria P 115,08 PLN 11.08.2022 0,07% 1,11% 1,09% -2,16% -5,21% - - -2,14%
Kategoria S 115,19 PLN 11.08.2022 0,08% 1,11% 1,10% -2,15% - - - -2,12%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 103,95 PLN 11.08.2022 0,09% 1,04% 0,31% -3,06% -6,18% -0,18% - -3,19% zwiń
Kategoria A 103,95 PLN 11.08.2022 0,09% 1,04% 0,31% -3,06% -6,18% -0,18% - -3,19%
Kategoria B 103,12 PLN 11.08.2022 0,09% 1,03% 0,25% -3,15% -6,37% -0,63% - -3,30%
Kategoria C 103,82 PLN 11.08.2022 0,09% 1,10% 0,44% -2,89% -5,95% 0,83% - -3,01%
Kategoria S 103,81 PLN 11.08.2022 0,09% 1,04% 0,30% -3,05% -6,17% -0,23% - -3,19%
Kategoria P 103,92 PLN 11.08.2022 0,09% 1,04% 0,30% -3,06% -6,18% - - -3,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji 118,23 PLN 11.08.2022 0,19% 5,09% 4,53% -6,68% -18,56% -14,30% -8,07% -7,42% zwiń
Kategoria A 118,23 PLN 11.08.2022 0,19% 5,09% 4,53% -6,68% -18,56% -14,30% -8,07% -7,42%
Kategoria B 115,11 PLN 11.08.2022 0,19% 5,07% 4,47% -6,79% -18,76% -14,93% -9,21% -7,57%
Kategoria C 103,74 PLN 11.08.2022 0,20% 5,20% 4,84% -6,12% -17,58% -11,14% -2,38% -6,74%
Kategoria S 118,28 PLN 11.08.2022 0,20% 5,10% 4,53% -6,68% -18,56% -14,28% - -7,42%
Kategoria P 118,20 PLN 11.08.2022 0,19% 5,09% 4,53% -6,68% -18,56% - - -7,42%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny 103,71 PLN 11.08.2022 0,29% 3,84% 6,87% -4,74% -14,30% -12,39% -4,63% -4,78% zwiń
Kategoria A 103,71 PLN 11.08.2022 0,29% 3,84% 6,87% -4,74% -14,30% -12,39% -4,63% -4,78%
Kategoria B 102,01 PLN 11.08.2022 0,29% 3,86% 6,86% -4,81% -14,46% -13,00% -5,69% -4,89%
Kategoria C 104,48 PLN 11.08.2022 0,29% 4,05% 7,45% -4,00% -13,19% -8,99% 1,49% -3,94%
Kategoria S 104,29 PLN 11.08.2022 0,30% 3,85% 6,90% -4,72% -14,28% -11,91% - -4,77%
Kategoria D 107,13 PLN 11.08.2022 0,28% 4,05% 7,45% -3,98% -13,18% - - -3,92%
Kategoria P 103,81 PLN 11.08.2022 0,28% 3,86% 6,91% -4,71% -14,26% - - -4,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych 145,69 PLN 11.08.2022 -0,72% 1,04% -4,47% -1,01% -1,83% -2,58% -9,28% -0,31% zwiń
Kategoria A 145,69 PLN 11.08.2022 -0,72% 1,04% -4,47% -1,01% -1,83% -2,58% -9,28% -0,31%
Kategoria B 142,16 PLN 11.08.2022 -0,71% 1,04% -4,47% -1,00% -1,82% -2,56% -9,62% -0,31%
Kategoria C 112,77 PLN 11.08.2022 -0,71% 1,15% -4,16% -0,37% -0,55% 1,32% -2,41% 0,48%
Kategoria S 145,69 PLN 11.08.2022 -0,71% 1,05% -4,47% -1,00% -1,83% -2,54% - -0,31%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 133,92 PLN 11.08.2022 0,56% 4,01% 4,18% -12,01% -18,96% -5,51% -1,95% -12,73% zwiń
Kategoria A 133,92 PLN 11.08.2022 0,56% 4,01% 4,18% -12,01% -18,96% -5,51% -1,95% -12,73%
Kategoria B 129,44 PLN 11.08.2022 0,55% 4,00% 4,18% -12,01% -19,13% -6,64% -4,06% -12,74%
Kategoria C 147,49 PLN 11.08.2022 0,57% 4,21% 4,71% -11,19% -17,51% -0,47% 6,88% -11,74%
Kategoria S 134,35 PLN 11.08.2022 0,56% 4,00% 4,18% -12,01% -18,97% -5,50% - -12,73%
Kategoria D 139,32 PLN 11.08.2022 0,56% 4,15% 4,59% -11,33% -17,72% - - -11,91%
Kategoria P 133,63 PLN 11.08.2022 0,56% 4,01% 4,19% -12,00% -18,96% - - -12,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 130,61 PLN 11.08.2022 0,83% 4,04% 3,34% -5,54% -13,33% 5,34% 3,66% -6,79% zwiń
Kategoria A 130,61 PLN 11.08.2022 0,83% 4,04% 3,34% -5,54% -13,33% 5,34% 3,66% -6,79%
Kategoria B 118,15 PLN 11.08.2022 0,83% 4,05% 3,34% -5,53% -13,44% 4,53% 1,58% -6,79%
Kategoria C 125,35 PLN 11.08.2022 0,92% 4,50% 4,09% -4,48% -11,54% 15,86% 18,55% -5,58%
Kategoria S 135,95 PLN 11.08.2022 0,82% 4,03% 3,33% -5,55% -13,30% 9,58% - -6,81%
Kategoria D 143,34 PLN 11.08.2022 0,92% 4,50% 4,10% -4,45% -11,53% - - -5,55%
Kategoria P 132,84 PLN 11.08.2022 0,91% 4,37% 3,79% -5,08% -12,85% - - -6,35%
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek ( d. Akcji) 141,13 PLN 11.08.2022 1,18% 4,93% 3,94% -15,15% -17,46% 8,19% -4,78% -16,80% zwiń
Kategoria A 141,13 PLN 11.08.2022 1,18% 4,93% 3,94% -15,15% -17,46% 8,19% -4,78% -16,80%
Kategoria B 123,48 PLN 11.08.2022 1,18% 4,92% 3,94% -15,12% -17,43% 7,72% -6,08% -16,79%
Kategoria C 131,59 PLN 11.08.2022 1,16% 5,32% 4,43% -14,03% -15,59% 17,25% 9,05% -15,55%
Kategoria S 144,47 PLN 11.08.2022 1,18% 4,92% 3,98% -15,08% -17,39% 9,62% - -16,75%
Kategoria D 152,96 PLN 11.08.2022 1,16% 5,34% 4,49% -13,91% -15,33% - - -15,40%
Kategoria P 140,22 PLN 11.08.2022 1,18% 4,92% 3,94% -15,11% -17,43% - - -16,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 131,78 PLN 11.08.2022 -2,15% 15,49% 30,81% -15,49% -32,64% -1,61% -0,11% -30,40% zwiń
Kategoria A 131,78 PLN 11.08.2022 -2,15% 15,49% 30,81% -15,49% -32,64% -1,61% -0,11% -30,40%
Kategoria B 129,56 PLN 11.08.2022 -1,89% 15,77% 31,12% -15,29% -32,43% -1,79% -1,28% -30,24%
Kategoria C 150,49 PLN 11.08.2022 -2,38% 18,34% 36,31% -11,68% -29,23% 6,44% 11,14% -27,15%
Kategoria S 139,50 PLN 11.08.2022 -1,88% 15,78% 31,12% -15,31% -32,51% 3,81% - -30,25%
Kategoria P 132,13 PLN 11.08.2022 -1,88% 15,77% 31,12% -15,30% -32,26% - - -30,24%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Short Equity 75,20 PLN 11.08.2022 -1,71% -1,49% -1,00% 21,23% 19,80% -9,79% -8,82% 23,60% zwiń
Kategoria A 75,20 PLN 11.08.2022 -1,71% -1,49% -1,00% 21,23% 19,80% -9,79% -8,82% 23,60%
Kategoria B 69,39 PLN 11.08.2022 -1,70% -1,49% -1,00% 21,25% 19,80% -9,99% -9,92% 23,60%
IPOPEMA m-INDEKS FIO 164,85 PLN 11.08.2022 0,92% 4,66% 3,73% -17,57% -16,93% 9,40% -14,27% -19,54% zwiń
Kategoria A 164,85 PLN 11.08.2022 0,92% 4,66% 3,73% -17,57% -16,93% 9,40% -14,27% -19,54%
Kategoria B 150,08 PLN 11.08.2022 0,91% 4,66% 3,73% -17,57% -17,09% 8,11% -16,14% -19,52%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny 103,90 PLN 11.08.2022 0,07% 1,20% 1,19% -2,34% -4,17% -2,20% 2,21% -2,30% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji 97,58 PLN 11.08.2022 0,17% 3,20% 4,39% -7,12% -17,86% -15,20% -10,27% -7,81% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 112,27 PLN 11.08.2022 0,45% 2,45% 1,82% -4,26% -11,04% 4,94% 9,16% -4,98% zwiń
IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 109,57 PLN 29.07.2022 1,82% 1,82% -1,39% -8,36% -16,57% 7,53% - -10,25% zwiń
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 120,24 PLN 29.07.2022 0,84% 0,84% 0,06% 0,10% -0,08% 15,29% - -0,37% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 98,47 PLN 29.07.2022 16,15% 16,15% -7,57% -30,90% -42,08% -12,56% -0,22% -42,19% zwiń
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) 41,96 PLN 29.07.2022 20,51% 20,51% 8,96% -3,30% -21,32% - - -15,96% zwiń