Notowania

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny 117,75 PLN 02.02.2023 0,04% 1,85% 6,12% 2,39% -0,04% -1,97% 2,49% 2,49% zwiń
Kategoria A 117,75 PLN 02.02.2023 0,04% 1,85% 6,12% 2,39% -0,04% -1,97% 2,49% 2,49%
Kategoria B 114,60 PLN 02.02.2023 0,05% 1,83% 6,06% 2,28% -0,27% -2,70% 1,23% 2,48%
Kategoria C 112,82 PLN 02.02.2023 0,04% 2,13% 6,67% 3,05% 0,89% 0,03% 5,74% 2,92%
Kategoria D 120,19 PLN 02.02.2023 0,05% 2,13% 6,68% 3,09% 0,92% 0,00% - 2,93%
Kategoria P 117,77 PLN 02.02.2023 0,05% 1,85% 6,13% 2,39% -0,03% - - 2,49%
Kategoria S 117,88 PLN 02.02.2023 0,05% 1,85% 6,12% 2,40% -0,02% - - 2,50%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 106,47 PLN 02.02.2023 0,15% 1,29% 4,44% 2,63% -0,79% 1,78% 5,95% 1,70% zwiń
Kategoria A 106,47 PLN 02.02.2023 0,15% 1,29% 4,44% 2,63% -0,79% 1,78% 5,95% 1,70%
Kategoria B 105,55 PLN 02.02.2023 0,15% 1,29% 4,41% 2,56% -0,96% 1,37% 5,04% 1,69%
Kategoria C 106,94 PLN 02.02.2023 0,19% 1,48% 4,85% 3,22% -0,06% 2,75% - 1,97%
Kategoria S 106,33 PLN 02.02.2023 0,16% 1,30% 4,45% 2,64% -0,79% 1,71% - 1,70%
Kategoria P 106,45 PLN 02.02.2023 0,16% 1,30% 4,44% 2,63% -0,79% - - 1,70%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji 121,83 PLN 02.02.2023 0,45% 4,10% 11,33% 4,56% -4,16% -13,03% -6,63% 4,51% zwiń
Kategoria A 121,83 PLN 02.02.2023 0,45% 4,10% 11,33% 4,56% -4,16% -13,03% -6,63% 4,51%
Kategoria B 118,48 PLN 02.02.2023 0,45% 4,09% 11,27% 4,42% -4,40% -13,68% -7,79% 4,50%
Kategoria C 107,79 PLN 02.02.2023 0,43% 4,46% 11,95% 5,46% -2,76% -9,60% -0,60% 4,89%
Kategoria S 121,88 PLN 02.02.2023 0,45% 4,10% 11,34% 4,56% -4,16% -13,02% - 4,51%
Kategoria P 121,81 PLN 02.02.2023 0,45% 4,10% 11,33% 4,56% -4,15% - - 4,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny 105,33 PLN 02.02.2023 0,52% 3,22% 7,64% 2,54% -3,61% -11,49% -5,08% 3,66% zwiń
Kategoria A 105,33 PLN 02.02.2023 0,52% 3,22% 7,64% 2,54% -3,61% -11,49% -5,08% 3,66%
Kategoria B 103,50 PLN 02.02.2023 0,51% 3,21% 7,58% 2,45% -3,78% -12,10% -6,14% 3,65%
Kategoria C 106,39 PLN 02.02.2023 0,51% 3,31% 7,58% 2,89% -2,70% -8,28% 0,54% 3,77%
Kategoria S 105,92 PLN 02.02.2023 0,51% 3,23% 7,64% 2,56% -3,59% -11,04% - 3,66%
Kategoria D 109,11 PLN 02.02.2023 0,52% 3,32% 7,60% 2,90% -2,66% -8,40% - 3,79%
Kategoria P 105,44 PLN 02.02.2023 0,51% 3,23% 7,64% 2,56% -3,57% - - 3,67%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych 154,40 PLN 02.02.2023 -0,83% 3,40% 14,06% 7,40% 5,63% 1,27% -2,97% 3,33% zwiń
Kategoria A 154,40 PLN 02.02.2023 -0,83% 3,40% 14,06% 7,40% 5,63% 1,27% -2,97% 3,33%
Kategoria B 150,66 PLN 02.02.2023 -0,84% 3,40% 14,06% 7,41% 5,64% 1,30% -3,04% 3,33%
Kategoria C 120,26 PLN 02.02.2023 -0,83% 3,51% 14,44% 8,11% 7,02% 5,33% 3,83% 3,46%
Kategoria S 154,39 PLN 02.02.2023 -0,83% 3,40% 14,06% 7,40% 5,64% 1,31% - 3,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 142,89 PLN 02.02.2023 0,80% 6,06% 13,98% 8,52% -6,77% -1,23% 2,43% 6,52% zwiń
Kategoria A 142,89 PLN 02.02.2023 0,80% 6,06% 13,98% 8,52% -6,77% -1,23% 2,43% 6,52%
Kategoria B 138,10 PLN 02.02.2023 0,79% 6,06% 13,97% 8,50% -6,78% -2,18% 0,45% 6,51%
Kategoria C 159,80 PLN 02.02.2023 0,78% 6,70% 15,14% 10,25% -4,41% 4,79% 12,44% 7,21%
Kategoria S 143,34 PLN 02.02.2023 0,79% 6,06% 13,98% 8,51% -6,78% -1,23% - 6,52%
Kategoria D 150,42 PLN 02.02.2023 0,78% 6,64% 14,92% 9,85% -4,90% 3,82% - 7,13%
Kategoria P 142,58 PLN 02.02.2023 0,79% 6,06% 13,98% 8,52% -6,76% - - 6,52%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 142,43 PLN 02.02.2023 0,71% 6,11% 12,37% 10,74% 2,53% 11,56% 12,85% 7,03% zwiń
Kategoria A 142,43 PLN 02.02.2023 0,71% 6,11% 12,37% 10,74% 2,53% 11,56% 12,85% 7,03%
Kategoria B 128,76 PLN 02.02.2023 0,70% 6,12% 12,31% 10,67% 2,48% 11,00% 10,90% 7,03%
Kategoria C 139,94 PLN 02.02.2023 0,89% 7,84% 14,74% 13,56% 6,19% 24,47% 30,99% 8,78%
Kategoria S 148,17 PLN 02.02.2023 0,71% 6,11% 12,30% 10,67% 2,47% 15,91% - 7,03%
Kategoria D 160,08 PLN 02.02.2023 0,89% 7,85% 14,78% 13,60% 6,25% 25,02% - 8,80%
Kategoria P 145,11 PLN 02.02.2023 0,71% 6,11% 12,65% 11,07% 3,22% - - 7,04%
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek 160,92 PLN 02.02.2023 1,30% 8,81% 19,33% 16,61% -4,90% 19,01% 9,45% 10,11% zwiń
Kategoria A 160,92 PLN 02.02.2023 1,30% 8,81% 19,33% 16,61% -4,90% 19,01% 9,45% 10,11%
Kategoria B 140,82 PLN 02.02.2023 1,31% 8,82% 19,34% 16,62% -4,86% 18,72% 8,29% 10,11%
Kategoria C 153,06 PLN 02.02.2023 1,44% 9,68% 20,57% 19,12% -1,70% 29,40% 26,28% 10,99%
Kategoria S 164,63 PLN 02.02.2023 1,30% 8,81% 19,33% 16,53% -4,89% 19,98% - 10,11%
Kategoria D 178,13 PLN 02.02.2023 1,45% 9,71% 20,64% 19,27% -1,43% 30,89% - 11,03%
Kategoria P 159,86 PLN 02.02.2023 1,31% 8,81% 19,33% 16,59% -4,88% - - 10,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 108,30 PLN 02.02.2023 3,03% 14,94% 9,14% -12,51% -31,35% -27,45% -25,28% 14,75% zwiń
Kategoria A 108,30 PLN 02.02.2023 3,03% 14,94% 9,14% -12,51% -31,35% -27,45% -25,28% 14,75%
Kategoria B 107,19 PLN 02.02.2023 3,02% 14,94% 9,13% -11,71% -30,72% -26,93% -25,38% 14,74%
Kategoria C 124,42 PLN 02.02.2023 3,46% 16,59% 10,94% -10,76% -27,79% -21,53% -16,85% 16,41%
Kategoria S 115,37 PLN 02.02.2023 3,03% 14,93% 9,14% -11,74% -30,76% -24,07% - 14,75%
Kategoria P 109,24 PLN 02.02.2023 3,03% 14,94% 9,14% -11,77% -30,77% - - 14,75%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Short Equity 65,23 PLN 02.02.2023 -2,22% -6,25% -18,31% -13,89% 7,68% -23,12% -15,18% -6,10% zwiń
Kategoria A 65,23 PLN 02.02.2023 -2,22% -6,25% -18,31% -13,89% 7,68% -23,12% -15,18% -6,10%
Kategoria B 60,16 PLN 02.02.2023 -2,21% -6,25% -18,33% -13,92% 7,62% -23,23% -15,99% -6,09%
IPOPEMA m-INDEKS FIO 169,16 PLN 02.02.2023 1,06% 5,03% 14,37% 5,39% -16,80% 7,21% -13,64% 6,12% zwiń
Kategoria A 169,16 PLN 02.02.2023 1,06% 5,03% 14,37% 5,39% -16,80% 7,21% -13,64% 6,12%
Kategoria B 154,00 PLN 02.02.2023 1,06% 5,03% 14,37% 5,39% -16,81% 6,20% -15,31% 6,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny 105,81 PLN 02.02.2023 0,08% 1,41% 6,19% 1,93% -0,69% -1,27% 2,34% 2,02% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji 100,57 PLN 02.02.2023 0,49% 4,46% 12,01% 3,97% -4,39% -13,05% -8,67% 4,53% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 119,22 PLN 02.02.2023 0,52% 4,40% 8,68% 7,09% 1,39% 7,67% 14,82% 5,21% zwiń
IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 118,01 PLN 31.01.2023 5,07% 5,07% 9,32% 7,70% -1,30% 9,51% 17,61% 5,07% zwiń
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 128,82 PLN 31.01.2023 1,67% 1,67% 5,13% 7,14% 7,24% 18,64% - 1,67% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 81,21 PLN 31.01.2023 6,24% 6,24% -5,16% -17,53% -43,01% -34,78% -23,73% 6,24% zwiń
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) 38,74 PLN 31.01.2023 8,55% 8,55% -0,90% -7,67% -10,72% -21,52% - 8,55% zwiń