Notowania

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny 117,33 PLN 06.12.2021 0,10% -1,10% -3,19% -3,47% -3,30% 0,45% 6,52% -3,51% zwiń
Kategoria A 117,33 PLN 06.12.2021 0,10% -1,10% -3,19% -3,47% -3,30% 0,45% 6,52% -3,51%
Kategoria B 114,51 PLN 06.12.2021 0,10% -1,12% -3,25% -3,59% -3,54% -0,30% 5,20% -3,74%
Kategoria C 111,29 PLN 06.12.2021 0,11% -1,06% -3,07% -3,21% -2,76% 2,13% 9,51% -3,02%
Kategoria D 118,52 PLN 06.12.2021 0,11% -1,05% -3,07% -3,22% -2,79% - - -3,04%
Kategoria P 117,34 PLN 06.12.2021 0,09% -1,10% -3,20% -3,48% -3,30% - - -3,51%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 107,86 PLN 06.12.2021 0,11% -1,09% -2,52% -2,29% -1,01% 4,67% - -1,12% zwiń
Kategoria A 107,86 PLN 06.12.2021 0,11% -1,09% -2,52% -2,29% -1,01% 4,67% - -1,12%
Kategoria B 107,14 PLN 06.12.2021 0,10% -1,11% -2,56% -2,39% -1,20% 4,16% - -1,31%
Kategoria C 107,51 PLN 06.12.2021 0,11% -1,09% -2,49% -2,21% -0,85% 6,37% - -0,96%
Kategoria S 107,71 PLN 06.12.2021 0,10% -1,09% -2,52% -2,29% -1,07% - - -1,17%
Kategoria P 107,83 PLN 06.12.2021 0,10% -1,10% -2,52% -2,27% -0,98% - - -1,10%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji 129,90 PLN 06.12.2021 0,30% -3,20% -10,13% -10,56% -11,43% -2,93% 4,87% -11,80% zwiń
Kategoria A 129,90 PLN 06.12.2021 0,30% -3,20% -10,13% -10,56% -11,43% -2,93% 4,87% -11,80%
Kategoria B 126,69 PLN 06.12.2021 0,30% -3,22% -10,18% -10,67% -11,65% -3,66% 3,56% -12,01%
Kategoria C 113,05 PLN 06.12.2021 0,31% -3,09% -9,86% -10,01% -10,35% 0,63% 11,36% -10,80%
Kategoria S 129,95 PLN 06.12.2021 0,30% -3,20% -10,13% -10,56% -11,43% - - -11,80%
Kategoria P 129,87 PLN 06.12.2021 0,31% -3,19% -10,12% -10,55% -11,42% - - -11,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny 110,77 PLN 06.12.2021 0,25% -2,76% -8,10% -8,80% -10,91% -3,59% 6,21% -11,50% zwiń
Kategoria A 110,77 PLN 06.12.2021 0,25% -2,76% -8,10% -8,80% -10,91% -3,59% 6,21% -11,50%
Kategoria B 109,09 PLN 06.12.2021 0,26% -2,77% -8,15% -8,91% -11,12% -4,28% 5,02% -11,70%
Kategoria C 110,53 PLN 06.12.2021 0,26% -2,68% -7,86% -8,33% -9,95% -0,06% 12,45% -10,66%
Kategoria S 111,37 PLN 06.12.2021 0,25% -2,76% -8,10% -8,80% -10,85% - - -11,49%
Kategoria D 113,32 PLN 06.12.2021 0,27% -2,67% -7,87% -8,35% -10,02% - - -10,73%
Kategoria P 110,84 PLN 06.12.2021 0,25% -2,75% -8,09% -8,79% -10,89% - - -11,48%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy 145,64 PLN 06.12.2021 -0,06% -3,04% -3,08% -2,96% 0,00% -2,24% -2,73% -0,65% zwiń
Kategoria A 145,64 PLN 06.12.2021 -0,06% -3,04% -3,08% -2,96% 0,00% -2,24% -2,73% -0,65%
Kategoria B 142,10 PLN 06.12.2021 -0,06% -3,05% -3,09% -2,97% 0,01% -2,21% -3,50% -0,65%
Kategoria C 111,74 PLN 06.12.2021 -0,05% -2,94% -2,77% -2,33% 1,32% 1,69% 5,45% 0,57%
Kategoria S 145,64 PLN 06.12.2021 -0,05% -3,04% -3,08% -2,96% 0,01% - - -0,64%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 154,89 PLN 06.12.2021 0,19% -5,62% -8,01% -5,45% 1,35% 12,08% 34,50% -0,59% zwiń
Kategoria A 154,89 PLN 06.12.2021 0,19% -5,62% -8,01% -5,45% 1,35% 12,08% 34,50% -0,59%
Kategoria B 149,77 PLN 06.12.2021 0,19% -5,66% -8,13% -5,69% 0,84% 10,42% 31,20% -1,05%
Kategoria C 168,48 PLN 06.12.2021 0,20% -5,48% -7,63% -4,64% 3,09% 17,94% 46,15% 1,00%
Kategoria S 155,39 PLN 06.12.2021 0,19% -5,62% -8,02% -5,45% 1,36% - - -0,57%
Kategoria D 159,46 PLN 06.12.2021 0,20% -5,50% -7,68% -4,74% 2,88% - - 0,80%
Kategoria P 154,54 PLN 06.12.2021 0,19% -5,62% -8,02% -5,46% 1,34% - - -0,59%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 139,09 PLN 06.12.2021 -0,52% -5,94% -8,90% -5,79% 3,67% 13,79% 13,48% 1,07% zwiń
Kategoria A 139,09 PLN 06.12.2021 -0,52% -5,94% -8,90% -5,79% 3,67% 13,79% 13,48% 1,07%
Kategoria B 125,84 PLN 06.12.2021 -0,53% -5,96% -8,98% -5,85% 3,70% 12,58% 10,72% 1,10%
Kategoria C 131,61 PLN 06.12.2021 -0,51% -5,79% -8,59% -4,51% 7,52% 25,32% 29,41% 4,35%
Kategoria S 144,80 PLN 06.12.2021 -0,52% -5,93% -8,99% -5,37% 5,64% - - 2,65%
Kategoria D 150,46 PLN 06.12.2021 -0,51% -5,79% -8,60% -4,53% 7,61% - - 4,41%
Kategoria P 140,76 PLN 06.12.2021 -0,52% -5,94% -8,99% -5,35% - - - -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji 168,10 PLN 06.12.2021 0,17% -8,60% -6,75% 1,76% 21,90% 26,58% 31,50% 17,66% zwiń
Kategoria A 168,10 PLN 06.12.2021 0,17% -8,60% -6,75% 1,76% 21,90% 26,58% 31,50% 17,66%
Kategoria B 147,05 PLN 06.12.2021 0,17% -8,60% -6,73% 1,80% 21,99% 25,78% 29,16% 17,70%
Kategoria C 154,23 PLN 06.12.2021 0,19% -8,45% -6,41% 2,98% 24,97% 37,77% 50,72% 20,18%
Kategoria S 171,98 PLN 06.12.2021 0,17% -8,60% -6,86% 1,99% 22,57% - - 18,08%
Kategoria D 178,92 PLN 06.12.2021 0,19% -8,43% -6,34% 3,14% 25,45% - - 20,61%
Kategoria P 166,97 PLN 06.12.2021 0,17% -8,60% -6,73% 1,78% 21,88% - - 17,68%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 188,15 PLN 06.12.2021 -0,82% -12,01% -7,60% 5,41% 5,55% 52,30% 75,48% 4,11% zwiń
Kategoria A 188,15 PLN 06.12.2021 -0,82% -12,01% -7,60% 5,41% 5,55% 52,30% 75,48% 4,11%
Kategoria B 184,54 PLN 06.12.2021 -0,82% -11,92% -7,54% 5,51% 5,58% 51,42% 72,89% 4,16%
Kategoria C 205,03 PLN 06.12.2021 -0,80% -11,98% -7,43% 5,98% 7,30% 58,93% 86,56% 5,70%
Kategoria S 198,74 PLN 06.12.2021 -0,81% -11,94% -7,84% 6,65% 7,04% - - 5,58%
Kategoria P 188,21 PLN 06.12.2021 -0,82% -11,66% -7,30% 5,79% 5,71% - - 4,40%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Short Equity 63,03 PLN 06.12.2021 -0,66% 11,01% 7,12% -1,99% -17,89% -21,58% -42,00% -15,67% zwiń
Kategoria A 63,03 PLN 06.12.2021 -0,66% 11,01% 7,12% -1,99% -17,89% -21,58% -42,00% -15,67%
Kategoria B 58,16 PLN 06.12.2021 -0,65% 11,03% 7,13% -1,99% -17,91% -21,91% -42,91% -15,70%
IPOPEMA m-INDEKS FIO 207,51 PLN 06.12.2021 -0,45% -8,73% 0,38% 8,88% 39,40% 30,95% 24,12% 33,88% zwiń
Kategoria A 207,51 PLN 06.12.2021 -0,45% -8,73% 0,38% 8,88% 39,40% 30,95% 24,12% 33,88%
Kategoria B 188,95 PLN 06.12.2021 -0,45% -8,77% 0,24% 8,59% 38,69% 28,98% 21,02% 33,24%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny 106,14 PLN 06.12.2021 0,06% -0,78% -2,05% -2,36% -2,22% 1,24% 6,17% -2,34% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji 108,41 PLN 06.12.2021 0,34% -2,65% -8,40% -9,04% -10,15% -3,70% 3,17% -10,51% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 117,86 PLN 06.12.2021 -0,21% -4,18% -7,21% -5,40% -0,42% 12,63% 18,25% -1,61% zwiń
IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 121,77 PLN 30.11.2021 -5,21% -5,21% -8,02% -5,02% 3,29% 22,99% - 0,59% zwiń
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 121,17 PLN 30.11.2021 -0,04% -0,04% 0,53% 1,30% 4,54% 20,71% - 3,80% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 177,63 PLN 30.11.2021 -3,47% -3,47% 2,40% 15,61% 12,61% - - 8,60% zwiń
LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 53,73 PLN 30.11.2021 -5,50% -5,50% -1,61% 9,92% 11,36% - - 6,27% zwiń