IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

 
 

Obligacje przedsiębiorstw

Alternatywa dla depozytów bankowych.

Niska zmienność

Staramy się zarządzać tak, aby wahania wyceny były jak najniższe.

Płynność i bezpieczeństwo

Duża dywersyfikacja inwestycji.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 06.06.2023

0,05%
1,22%
2,49%
5,61%
4,48%
-1,36%
3,55%
6,73%
MTD 0,15%
QTD 2,03%
YTD 4,01%
MAX 8,88%
2022 -2,50%
2021 -1,57%
2020 4,58%
2019 1,17%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Krzysztof Bednarczyk

Absolwent Politechniki Radomskiej, kierunek Finanse. Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń w tym „Szkolenie na Doradcę Finansowego” oraz „Studium Dealerów Bankowych” organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości i współtworzony przez ACI Polska (certyfikat ACI Polska).

Absolwent Politechniki Radomskiej, kierunek Finanse. Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń w tym „Szkolenie na Doradcę Finansowego” oraz „Studium Dealerów Bankowych” organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości i współtworzony przez ACI Polska (certyfikat ACI Polska). Z rynkiem finansowym związany od 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Banku Energetyki S.A. jako Corporate Desk Dealer, następnie jako Zarządzający Płynnością Banku oraz Fixed Income Dealer. W latach 1999-2002 pracował w TUiR Warta S.A. na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Lokat. Od 2002 roku pełnił funkcję Zarządzającego Portfelami kolejno w Warta Asset Management S.A. oraz KBC TFI S.A. W latach 2008-2010 zatrudniony w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszami i portfelami dłużnymi. Od marca 2010 do czerwca 2011 był zatrudniony w Domu Maklerskim IDM S.A. na stanowisku Zarządzającego Aktywami. Od lipca 2011 przez 3 lata zarządzał funduszami pieniężnymi oraz obligacji skarbowych i korporacyjnych w Opera TFI S.A. Od marca 2014 do maja 2016 zajmował stanowisko Senior Dealera – Eksperta w Raiffeisen Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie bankowymi portfelami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Ostatnio związany z MetLife TFI S.A. gdzie pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego Portfelami Dłużnymi nadzorował cześć dłużną MetLife FIO Parasol Krajowy i MetLife SFIO Parasol Światowy. W 2012 roku laureat nagrody Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz pieniężny przyznawanej przez dziennik Parkiet.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Papiery komercyjne 70,23%
Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP 29,27%
Gotówka i ekwiwalenty 0,50%

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,02%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,17

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
2,61 %

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S
Początek działalności
18.12.2017
Poziom ryzyka
2/7
Benchmark
90%(WIBOR 6M+90bp)+10%WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
1,10%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć

Do pobrania

15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A ZA LUTY 2023pdf
17.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A ZA listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022pdf
01.06.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Spdf
01.06.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Bpdf
01.06.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Apdf
01.06.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Spdf
01.06.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Bpdf
01.06.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Apdf
02.05.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Spdf
02.05.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Bpdf
02.05.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Apdf
04.04.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Spdf
04.04.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Bpdf
04.04.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Apdf
28.03.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Spdf
28.03.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Bpdf
28.03.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Apdf
01.03.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Spdf
01.03.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Bpdf
01.03.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Apdf
01.02.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Spdf
01.02.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Bpdf
01.02.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Apdf
01.01.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Apdf
01.01.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Bpdf
01.01.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Spdf
01.01.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych kat. Apdf
01.01.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych kat. Bpdf
01.01.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych kat. Spdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Spdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Ppdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Ipdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Cpdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Bpdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. Apdf
27.06.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. Cpdf
27.06.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. Bpdf
27.06.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. Ipdf
27.06.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. Apdf
27.06.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. Ppdf
27.06.2022Dokument archiwalny: KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat. Spdf
31.05.2023INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
28.04.2023SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2023 R.pdf
24.01.2023SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.12.2022 R.pdf
02.01.2023Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
02.01.2023Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
02.01.2023Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.Apdf
02.01.2023Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
02.01.2023Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
26.10.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
21.10.2022 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2022 R.pdf
29.07.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R.pdf
17.06.2022Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
31.05.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
16.05.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Q Value S.A.pdf
28.04.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R.pdf
28.03.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_KB Finance S.A.pdf
04.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
04.02.2022Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
04.02.2022Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.Apdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
03.02.2022Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
01.02.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
03.01.2022Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
01.01.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
23.12.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
23.12.2021Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
01.10.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
15.10.2020Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
16.07.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
02.09.2019Informacje dla Klienta dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
31.05.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R.pdf
31.05.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R.pdf
31.05.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJI DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R.pdf
19.05.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2023 R.pdf
14.04.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2023 R.pdf
01.04.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 KWIETNIA 2023 R.pdf
31.03.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MARCA 2023 R.pdf
15.03.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2023 R.pdf
15.02.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA STYCZEŃ 2023 R.pdf
27.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji w sprawie nabycia instrumentów finansowych należy zapoznać się z oficjalnymi dokumentami, takimi jak kluczowe informacje dla inwestorów, prospekt informacyjny, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.). IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.