IPOPEMA m-INDEKS FIO

 
 

Fundusz indeksowy

Precyzyjne odwzorowanie indeksu mWIG40.

Polska gospodarka

Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku.

Niskie opłaty

Opłata za zarządzanie niższa od opłat w innych funduszach akcyjnych.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B

STOPA ZWROTU NA 30.01.2023

-1,70%
2,53%
13,01%
0,69%
-17,54%
2,39%
3,80%
-17,08%
MTD 2,53%
QTD 2,53%
YTD 2,53%
MAX 64,52%
2022 -22,20%
2021 32,18%
2020 0,50%
2019 -
Kategoria:
 • A
 • B
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w Departamencie Zarządzania Aktywami Grupy IPOPEMA rozpoczął w 2013, obecnie zatrudniony na Zarządzającego Funduszami. Odpowiedzialny za przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Akcje 95,27%
Gotówka i ekwiwalenty 4,73%

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Informatyka
Rekreacja
i wypoczynek
Hutnictwo
Energia
Nieruchomości

WSKAŹNIKI RYZYKA

26,9%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,32

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
38,60 %

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
Początek działalności
01.06.2010
Poziom ryzyka
4/7
Benchmark
mWIG40
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B)
Minimalna kolejna wpłata
5000 zł (100 zł kat. B)
Opłata za zarządzanie
2,00%
Rachunek nabyć

Do pobrania

13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA LISTOPAD 2022pdf
15.12.2022 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022pdf
01.01.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA m-INDEKS FIO KAT. Apdf
01.01.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA m-INDEKS FIO KAT. Bpdf
01.01.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Apdf
01.01.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Bpdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Zpdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A1pdf
24.01.2023SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.12.2022 R.pdf
02.01.2023Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.Apdf
21.10.2022 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2022 R.pdf
29.07.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R.pdf
16.05.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO_Q Value S.A.pdf
28.04.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R.pdf
28.03.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_KB Finance S.A.pdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.Apdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
03.01.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
15.10.2020Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO - XELION DIpdf
14.08.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIOpdf
03.02.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI_IPOPEMA m-INDEKS FIOpdf
01.02.2019Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO_Nest Bank S.A.pdf
26.07.2013Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu na WZApdf

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
27.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA M-INDEKS FIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R.pdf
27.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA M-INDEKS FIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R.pdf
13.01.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA GRUDZIEŃ 2022 R.pdf
12.12.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA listopad 2022 R.pdf
09.11.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA PAŹDZIERNIK 2022 R.pdf
26.10.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA M-INDEKS FIO Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2022 R.pdf
10.10.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA wrzesień 2022 R.pdf
27.09.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO M-INDEKS FIO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2022 R.pdf
12.09.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA sierpień 2022 Rpdf
11.08.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LIPIEC 2022 R.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji w sprawie nabycia instrumentów finansowych należy zapoznać się z oficjalnymi dokumentami, takimi jak kluczowe informacje dla inwestorów, prospekt informacyjny, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Informacje o IPOPEMA Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.). IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.