IPOPEMA m-INDEKS FIO w likwidacji


Informujemy, że IPOPEMA m-INDEKS FIO („Fundusz”) od dnia 19 grudnia 2023 roku jest w stanie likwidacji. Likwidatorem Funduszu jest mBank S.A. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez likwidatora, planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu przypada na dzień 19 września 2024 r. W przypadku pytań zachęcamy do odwiedzenia strony likwidatora: https://www.mbank.pl/informacje-dla-klienta/indywidualny/ na której publikowane są ogłoszenia likwidacyjne, w tym związane z terminem wypłaty środków.
 

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B

STOPA ZWROTU NA 18.12.2023

0,00%
3,62%
10,25%
17,61%
33,69%
6,04%
42,83%
34,93%
MTD 2,16%
QTD 13,34%
MAX 111,89%
2022 -22,20%
2021 32,18%
2020 0,50%
2019 -
Kategoria:
 • A
 • B
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w Departamencie Zarządzania Aktywami Grupy IPOPEMA rozpoczął w 2013, obecnie zatrudniony na Zarządzającego Funduszami. Odpowiedzialny za przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Informatyka
Rekreacja
i wypoczynek
Hutnictwo
Energia
Nieruchomości

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,16%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,50

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
10,74%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
Początek działalności
01.06.2010
Poziom ryzyka
4/7
Benchmark
mWIG40
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B)
Minimalna kolejna wpłata
5000 zł (100 zł kat. B)
Opłata za zarządzanie
2,00%
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Dokumenty emisyjne
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA M-INDEKS FIO KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.Pełna informacja prawna jest tutaj.