Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji

Rynki obligacji

Fundusz działa głównie na płynnych rynkach obligacji skarbowych

Absolutna stopy zwrotu

Fundusz dąży do wygenerowania dodatniej stopy zwrotu

Obniżanie ryzyka

Zarządzanie ryzykiem funduszu tak, aby dążyć do jak najniższego wahania jego wycen

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 18.04.2024

0,27%
-0,04%
0,68%
6,34%
12,23%
15,92%
-6,76%
-0,71%
MTD -0,61%
QTD -0,61%
YTD 0,92%
MAX 12,32%
2023 15,99%
2022 -9,11%
2021 -12,62%
2020 4,96%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.

Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,03%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
1,02

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
0,91%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
Początek działalności
01.07.2016
Poziom ryzyka
3/7
Benchmark
75% TBSP + 15% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
1,75%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Dokumenty emisyjne
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA LISTOPAD 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI za PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.