Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny

Elastyczne możliwości

Wybór płynnych instrumentów, których sprzedaż możliwa jest w dowolnym momencie.

Minimalne ryzyko

Minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego poprzez dywersyfikację lokat i staranny dobór papierów wartościowych.

Pewne instrumenty

Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i instrumenty rynku pieniężnego.

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 23.05.2024

-0,03%
0,73%
1,25%
4,56%
11,59%
16,89%
11,22%
14,49%
MTD 0,50%
QTD 0,72%
YTD 3,12%
MAX 20,96%
2023 13,09%
2022 -2,47%
2021 -2,14%
2020 1,73%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Krzysztof Bednarczyk

Absolwent Politechniki Radomskiej, kierunek Finanse. Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń w tym „Szkolenie na Doradcę Finansowego” oraz „Studium Dealerów Bankowych” organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości i współtworzony przez ACI Polska (certyfikat ACI Polska). Z rynkiem finansowym związany od 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Banku Energetyki S.A. jako Corporate Desk Dealer, następnie jako Zarządzający Płynnością Banku oraz Fixed Income Dealer. W latach 1999-2002 pracował w TUiR Warta S.A. na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Lokat. Od 2002 roku pełnił funkcję Zarządzającego Portfelami kolejno w Warta Asset Management S.A. oraz KBC TFI S.A. W latach 2008-2010 zatrudniony w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszami i portfelami dłużnymi. Od marca 2010 do czerwca 2011 był zatrudniony w Domu Maklerskim IDM S.A. na stanowisku Zarządzającego Aktywami. Od lipca 2011 przez 3 lata zarządzał funduszami pieniężnymi oraz obligacji skarbowych i korporacyjnych w Opera TFI S.A. Od marca 2014 do maja 2016 zajmował stanowisko Senior Dealera – Eksperta w Raiffeisen Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie bankowymi portfelami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Ostatnio związany z MetLife TFI S.A. gdzie pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego Portfelami Dłużnymi nadzorował cześć dłużną MetLife FIO Parasol Krajowy i MetLife SFIO Parasol Światowy. W 2012 roku laureat nagrody Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz pieniężny przyznawanej przez dziennik Parkiet.

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,01%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
2,42

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
0,25%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
Początek działalności
29.09.2016
Poziom ryzyka
2/7
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
0,90%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Dokumenty emisyjne
13.05.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA KWIECIEŃ 2024pdf
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ konserwatywny za listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY za PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.