IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów

Fundusz akcji globalnych

Inwestujemy na światowych rynkach głównie w technologię, ochronę zdrowia, demografię i ekologię.

Światowe MegaTrendy

Koncentrujemy się na beneficjentach długoterminowych trendów gospodarek światowych.

Płynność, jakość i dywersyfikacja

Wybieramy spółki charakteryzujące się wysoką jakością, będące liderami w swoich branżach.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 18.04.2024

-0,82%
-6,47%
-4,86%
13,52%
1,92%
-29,14%
-45,21%
-24,88%
MTD -9,93%
QTD -9,93%
YTD -9,04%
MAX 3,00%
2023 20,12%
2022 -50,16%
2021 4,77%
2020 23,17%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Michał Ficenes

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie skończył kierunki Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia oraz Zarządzanie. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych, licencję Doradcy Inwestycyjnego, tytuł Certified International Investment Analyst (CIIA) oraz tytuł Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Karierę na rynkach kapitałowych zaczął w Citibank International PLC w roli analityka, następnie w Skarbiec TFI gdzie piastował stanowisko analityka ryzyka inwestycyjnego, analityka akcji zagranicznych oraz zarządzającego. Zarządzał funduszem typu long-short absolutnej stopy zwrotu (Pairs Trading, Merger Arbitrage), zagranicznym portfelem funduszy PPK, portfelami spółek ochrony zdrowia oraz współzarządzał zagranicznym funduszem tematycznym przemian i trendów społecznych. Od marca 2022 w IPOPEMA TFI zatrudniony jako Zarządzający.

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Gry
komputerowe
E-commerce
SAAS
Cloud
computing
Sztuczna
inteligencja
Sektor
biotechnologiczny

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,24%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,20

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
8,54%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S
Początek działalności
01.10.2015
Poziom ryzyka
5/7
Benchmark
90% MSCI ACWI Net Total Return (USD) + 10% WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,00%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA listopad 2022pdf
14.11.2022 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A za PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.Pełna informacja prawna jest tutaj.