Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny

Alternatywa dla depozytów

Fundusz dąży do uzyskania stopy zwrotu większej niż oprocentowanie depozytów bankowych

Elastyczność

Do 100% portfela w instrumentach dłużnych - obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego

Fundusz mieszany

Fundusz może inwestować w papiery wartościowe rozwojowych spółek o dobrej kondycji finansowej

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 23.05.2024

0,43%
1,95%
2,81%
7,68%
13,18%
24,33%
11,97%
31,61%
MTD 1,54%
QTD 2,29%
YTD 4,79%
MAX 38,63%
2023 16,83%
2022 -4,09%
2021 -1,37%
2020 9,88%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.

Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.

Monika Zduńska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Z rynkiem kapitałowym związana od 2006, rozpoczynając pracę w Santander TFI na stanowisku dealer papierów wartościowych. W 2009 dołączyła do zespołu analitycznego w Domu Maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora konsumenckiego oraz telekomunikacji. Od czerwca 2010 przez kolejne 9 lat związana z BPH TFI, pracując początkowo na stanowisku analityka akcji, a później jako zarządzająca portfelami akcyjnymi. Od grudnia 2019 zatrudniona w IPOPEMA TFI.

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,04%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,82

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
1,03%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
Początek działalności
01.07.2016
Poziom ryzyka
3/7
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
2,00%
Wynagrodzenie zmienne
Wynagrodzenie zmienne oparte jest na zasadzie High Water Mark. Wynosi ono 20% nadwyżki wypracowanej ponad najwyższą dotychczasową Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa.
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Dokumenty emisyjne
13.05.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA KWIECIEŃ 2024pdf
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ Stabilny za listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ Stabilny za PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.