IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych


IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych z dniem 23 grudnia 2021 roku został przekształcony i zmienił strategię inwestycyjną oraz nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy.

Hybrydowa alokacja aktywów

Fundusz łączy cechy funduszu pasywnego poprzez ekspozycję na ceny złota jak i funduszu aktywnego poprzez selekcję spółek z branży wydobywczej czy inwestycje w pozostałe metale szlachetne.

Płynność inwestycji

Lokaty funduszu charakteryzują się wysoką płynnością. Ze względu na otwarty charakter funduszu umorzenia realizowane są na żądanie klienta.

Niska kwota wejścia

Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S

STOPA ZWROTU NA 20.02.2024

0,04%
-0,55%
-0,96%
1,04%
-3,25%
-6,67%
-1,81%
-3,48%
MTD -2,30%
QTD -5,97%
YTD -5,97%
MAX 43,79%
2023 2,34%
2022 2,24%
2021 -0,31%
2020 -3,27%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Piotr Humiński

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Od 2020 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku analityka, a następnie zarządzającego funduszami. Odpowiadał m.in. za analizy spółek z sektora Information Technology, Communication Services, odnawialnych źródeł energii oraz rynku metali szlachetnych. Od 2022 roku zatrudniony na stanowisku zarządzającego funduszami, w ramach którego zarządza m.in. funduszami Ipopema Złota i Metali Szlachetnych SFIO oraz Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych SFIO. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,15%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,09

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
5,78%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S
Początek działalności
21.11.2012
Poziom ryzyka
6/7
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,00%
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A za listopad 2022pdf
15.11.2022 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A za październik 2022pdf
13.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A za wrzesień 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.