IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus

Oszczędności na emeryturę

Najbardziej pewne oszczędności to te, które odłożysz sam.

Inwestycje w akcje i obligacje

Wykorzystuje różne klasy aktywów z zachowaniem niskiego ryzyka.

Umiarkowane ryzyko

W akcje lokujemy nie więcej niż 40% aktywów.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 23.05.2024

0,07%
2,05%
2,40%
9,38%
18,34%
33,77%
9,49%
26,66%
MTD 1,84%
QTD 2,11%
YTD 5,46%
MAX 76,79%
2023 24,72%
2022 -12,59%
2021 -1,51%
2020 7,91%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Karol Godyń

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 308) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2146).

Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 2009, kiedy to rozpoczął praktyki, a następnie pracę w BPH TFI. Jako zarządzający odpowiadał za produkty z ochroną kapitału, fundusze surowcowe oraz akcyjne. W Skarbiec TFI pracował na stanowisku Zarządzającego, gdzie odpowiadał za całą ekspozycję na GPW - zarządzanie funduszami akcji oraz portfelami w ramach usługi Asset Management. W latach 2018-2019 związany zawodowo z grupą kapitałową Altus, gdzie zarządzał funduszami akcji polskich i zagranicznych. Od czerwca 2019 zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku zarządzającego portfelami.

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.

Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Paliwa
i gaz
Gry
komputerowe
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Odzież
i kosmetyki

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,07%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,78

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
2,47%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Początek działalności
02.03.2015
Poziom ryzyka
3/7
Benchmark
35%WIG+40%TBSP+15%(WIBOR 6M+30bp)+10%WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł
Opłata za zarządzanie
1,90%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
13.05.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA KWIECIEŃ 2024pdf
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.