IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek


IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek z dniem 31 stycznia 2022 roku został przekształcony i zmienił nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji.

Fundusz akcyjny

Poszukujemy akcji małych i średnich spółek stanowiących ekspozycję na bogacącego się polskiego konsumenta oraz wzrost gospodarczy w Polsce.

Aktywne zarządzanie

Selekcja, wysoki stopień koncentracji i możliwość wystąpienia dużych odchyleń od benchmarku. Ograniczona liczba składowych portfela, w połączeniu z ich płynnością, ułatwia kontrolę i aktywne zarządzanie.

Płynność

Najważniejsze kryterium doboru spółek do portfela, ułatwia kontrolę i aktywne zarządzanie.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 20.02.2024

0,50%
6,89%
10,02%
14,94%
32,93%
33,36%
47,12%
56,67%
MTD 3,77%
QTD 4,49%
YTD 4,49%
MAX 114,48%
2023 40,68%
2022 -13,84%
2021 18,72%
2020 5,86%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w Departamencie Zarządzania Aktywami Grupy IPOPEMA rozpoczął w 2013, obecnie zatrudniony na Zarządzającego Funduszami. Odpowiedzialny za przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Paliwa
i gaz
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Gry
komputerowe
Odzież
i kosmetyki

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,13%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,61

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
3,67%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Początek działalności
06.12.2011
Poziom ryzyka
4/7
Benchmark
65%mWIG40TR+25%sWIG80TR+10%WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,00%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Dokumenty emisyjne
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.