IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek


IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek z dniem 31 stycznia 2022 roku został przekształcony i zmienił nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji.
 
 

Fundusz akcyjny

Poszukujemy akcji małych i średnich spółek stanowiących ekspozycję na bogacącego się polskiego konsumenta oraz wzrost gospodarczy w Polsce.

Aktywne zarządzanie

Selekcja, wysoki stopień koncentracji i możliwość wystąpienia dużych odchyleń od benchmarku. Ograniczona liczba składowych portfela, w połączeniu z ich płynnością, ułatwia kontrolę i aktywne zarządzanie.

Płynność

Najważniejsze kryterium doboru spółek do portfela, ułatwia kontrolę i aktywne zarządzanie.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 06.06.2023

0,87%
4,48%
7,55%
24,16%
24,50%
7,92%
39,02%
31,40%
MTD 4,10%
QTD 6,13%
YTD 21,98%
MAX 77,97%
2022 -13,84%
2021 18,72%
2020 5,86%
2019 2,96%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w Departamencie Zarządzania Aktywami Grupy IPOPEMA rozpoczął w 2013, obecnie zatrudniony na Zarządzającego Funduszami. Odpowiedzialny za przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Akcje 89,20%
Gotówka i ekwiwalenty 10,80%
WALUTY
PLN - złoty polski 92,41%
EUR - euro 3,20%
SEK – korona szwedzka 2,33%
GBP – funt brytyjski 2,06%

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Paliwa
i gaz
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Gry
komputerowe
Odzież
i kosmetyki

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,18%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,27

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
14,00%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Początek działalności
06.12.2011
Poziom ryzyka
4/7
Benchmark
65%mWIG40TR+25%sWIG80TR+10%WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,00%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć

Do pobrania

15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA LUTY 2023pdf
17.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022pdf
01.06.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Spdf
01.06.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Bpdf
01.06.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Apdf
02.05.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Spdf
02.05.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Bpdf
02.05.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Apdf
04.04.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Spdf
04.04.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Bpdf
04.04.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Apdf
28.03.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Spdf
28.03.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Bpdf
28.03.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Apdf
01.03.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Spdf
01.03.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Bpdf
01.03.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Apdf
01.02.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Spdf
01.02.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Bpdf
01.02.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Apdf
01.01.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Spdf
01.01.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Bpdf
01.01.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Apdf
01.01.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek kat. Apdf
01.01.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek kat. Bpdf
01.01.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek kat. Spdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Spdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Ppdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Ipdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Dpdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Cpdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Bpdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK KAT. Apdf
20.07.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Apdf
20.07.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Bpdf
20.07.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Cpdf
20.07.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Dpdf
20.07.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Ipdf
20.07.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Ppdf
20.07.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Spdf
01.01.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. Bpdf
01.01.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. Ppdf
01.01.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. Spdf
31.05.2021Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. Cpdf
31.05.2023INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
28.04.2023SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2023 R.pdf
24.01.2023SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.12.2022 R.pdf
02.01.2023Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
02.01.2023Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
02.01.2023Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.Apdf
02.01.2023Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
02.01.2023Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
26.10.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
21.10.2022 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2022 R.pdf
29.07.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R.pdf
17.06.2022Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
31.05.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
16.05.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Q Value S.A.pdf
28.04.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R.pdf
28.03.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_KB Finance S.A.pdf
04.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
04.02.2022Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
04.02.2022Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.Apdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
03.02.2022Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
01.02.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
03.01.2022Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
01.01.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
23.12.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
23.12.2021Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
01.10.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
15.10.2020Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
16.07.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
06.12.2019KIID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI KAT. Ppdf
02.09.2019Informacje dla Klienta dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
31.05.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R.pdf
31.05.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R.pdf
31.05.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJI DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R.pdf
19.05.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2023 R.pdf
14.04.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2023 R.pdf
01.04.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 KWIETNIA 2023 R.pdf
31.03.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MARCA 2023 R.pdf
15.03.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2023 R.pdf
15.02.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA STYCZEŃ 2023 R.pdf
27.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji w sprawie nabycia instrumentów finansowych należy zapoznać się z oficjalnymi dokumentami, takimi jak kluczowe informacje dla inwestorów, prospekt informacyjny, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.). IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.