IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek (d. Akcji)


IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek z dniem 31 stycznia 2022 roku został przekształcony i zmienił nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji.
 
 

Fundusz akcyjny

Poszukujemy akcji małych i średnich spółek stanowiących ekspozycję na bogacącego się polskiego konsumenta oraz wzrost gospodarczy w Polsce.

Aktywne zarządzanie

Selekcja, wysoki stopień koncentracji i możliwość wystąpienia dużych odchyleń od benchmarku. Ograniczona liczba składowych portfela, w połączeniu z ich płynnością, ułatwia kontrolę i aktywne zarządzanie.

Płynność

Najważniejsze kryterium doboru spółek do portfela, ułatwia kontrolę i aktywne zarządzanie.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 28.09.2022

-0,61%
-5,99%
-6,89%
-17,56%
-26,69%
2,40%
-5,07%
-15,36%
MTD -3,89%
QTD -5,81%
YTD -25,56%
MAX 26,05%
2021 18,72%
2020 5,86%
2019 2,96%
2018 -9,76%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w Departamencie Zarządzania Aktywami Grupy IPOPEMA rozpoczął w 2013, obecnie zatrudniony na Zarządzającego Funduszami. Odpowiedzialny za przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Akcje 88,87%
Gotówka i ekwiwalenty 11,13%
WALUTY
PLN - złoty polski 98,94%
SEK - korona szwedzka 1,05%
EUR - euro 0,01%

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Paliwa
i gaz
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Gry
komputerowe
Odzież
i kosmetyki

WSKAŹNIKI RYZYKA

22%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,37

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
28,52 %

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Początek działalności
06.12.2011
Poziom ryzyka
6/7
Benchmark
65% mWIG40 + 25% sWIG80 + 10% WIBID6M
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,00% (2,00% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
15% od zysku powyżej benchmarku
Rachunek nabyć

Do pobrania

13.09.2022Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek ( d. Akcji) kat. Apdf
20.07.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Apdf
20.07.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Bpdf
20.07.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Cpdf
20.07.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Dpdf
20.07.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Ipdf
20.07.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Ppdf
20.07.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Spdf
29.07.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R.pdf
17.06.2022Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
31.05.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
16.05.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Q Value S.A.pdf
28.04.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R.pdf
28.03.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_KB Finance S.A.pdf
04.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
04.02.2022Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
04.02.2022Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.Apdf
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
27.09.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2022 R.pdf
12.09.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA sierpień 2022 Rpdf
01.09.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2022 R.pdf
23.08.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 23 SIERPNIA 2022 r.pdf
11.08.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LIPIEC 2022 R.pdf
20.07.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 20 LIPCA 2022 r.pdf
15.07.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 15 LIPCA 2022 R.pdf
11.07.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA czerwiec 2022 R.pdf
07.07.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 7 LIPCA 2022 r.pdf
27.06.2022Informacja z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania błędu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dotyczących subfunduszy wydzielonych w IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym oraz dotyczących IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZOBACZ
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji w sprawie nabycia instrumentów finansowych należy zapoznać się z oficjalnymi dokumentami, takimi jak kluczowe informacje dla inwestorów, prospekt informacyjny, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.). IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.