IPOPEMA Aktywnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 
 

Fundusz akcji globalnych

Inwestujemy na globalnych rynkach akcji, szczególnie w Europie, USA i Azji.

Elastyczne zarządzanie

Fundusz elastycznie zarządza alokacją w poszczególnych klasach aktywów.

Ekspercka selekcja

Do portfela wybierane są akcje i obligacje konkretnych spółek o wysokim potencjale.

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 31.08.2023

-1,03%
2,54%
7,02%
17,28%
13,77%
12,10%
YTD 12,96%
MAX 18,53%
2022 -6,24%
2021 0,10%
2020 10,20%
2019 2,40%
Stopa zwrotu 
od
do

Więcej informacji o funduszu
dostępnych po zalogowaniu

Logowanie

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.