IPOPEMA MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Fundusz akcji globalnych

Inwestujemy na globalnych rynkach akcji, szczególnie w Europie, USA i Azji.

Atrakcyjne segmenty rynku

Koncentracja na atrakcyjnych segmentach rynku - beneficjentach mega trendów.

Dywersyfikacja i płynność

Wybór instrumentów o wysokiej płynności.

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 28.06.2024

-6,18%
-33,87%
-34,66%
-33,58%
-66,49%
-55,96%
YTD -34,66%
MAX -48,81%
2023 8,73%
2022 -50,38%
2021 -0,76%
2020 17,85%
Stopa zwrotu 
od
do

Więcej informacji o funduszu
dostępnych po zalogowaniu

Logowanie

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.