IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Dodatnia stopa zwrotu

Fundusz dąży do dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury.

Brak benchmarku

Aktywne dostosowanie ekspozycji do bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku.

Dywersyfikacja i płynność

Wybór instrumentów o wysokiej płynności.

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 31.01.2024

0,63%
2,32%
3,44%
7,61%
-11,93%
-4,77%
YTD 0,63%
MAX 11,94%
2023 10,10%
2022 -9,77%
2021 -11,51%
2020 3,91%
Stopa zwrotu 
od
do

Więcej informacji o funduszu
dostępnych po zalogowaniu

Logowanie

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.