Ogłoszenia o likwidacjach

08.07.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 138 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 8 lipca 2022 r. WIĘCEJ
08.07.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 8 lipca 2022 r. WIĘCEJ
01.07.2022 Informacja półroczna o stanie likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF
30.06.2022 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 138 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
29.06.2022 INFORMACJA O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI LIKWIDACJI FUNDUSZU LUMEN MULTIASSET FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI WIĘCEJ
13.06.2022 Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
10.06.2022 Pierwsze ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
08.06.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 137 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 8 czerwca 2022 r. WIĘCEJ