Ogłoszenia o likwidacjach

18.01.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 141 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 18 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
11.01.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Stabilnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 11 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
11.01.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 11 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
11.01.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 155 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 11 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
05.01.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 107 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 5 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
04.01.2022 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 112 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 4 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
04.01.2022 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 141 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 4 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
31.12.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 155 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ