Ogłoszenia o likwidacjach

28.07.2021 Informacja półroczna o stanie likwidacji IPOPEMA 36 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
21.07.2021 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 21 lipca 2021 r. WIĘCEJ
16.07.2021 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 166 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 16 lipca 2021 r. WIĘCEJ
07.07.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 7 lipca 2021 r. WIĘCEJ
02.07.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 166 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 2 lipca 2021 r. WIĘCEJ
01.07.2021 Informacja półroczna o stanie likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF
30.06.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
25.06.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 166 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ