Ogłoszenia o likwidacjach

10.07.2020 Ogłoszenie z dnia 10 lipca 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji LUMEN Profit 31 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
10.07.2020 Ogłoszenie z dnia 10 lipca 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji LUMEN Profit 32 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
08.07.2020 Ogłoszenie z dnia 08 lipca 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji Lumen Profit 6 NS FIZ w likwidacji PDF
08.07.2020 Ogłoszenie z dnia 08 lipca 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji Lumen Profit 8 NS FIZ w likwidacji PDF
08.07.2020 Ogłoszenie z dnia 08 lipca 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji Lumen Profit 9 NS FIZ w likwidacji PDF
08.07.2020 Ogłoszenie z dnia 08 lipca 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji Lumen Profit 10 NS FIZ w likwidacji PDF
08.07.2020 Ogłoszenie z dnia 08 lipca 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji Lumen Profit 12 NS FIZ w likwidacji PDF
01.07.2020 Informacja półroczna o stanie likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF