Ogłoszenia o likwidacjach

18.12.2020 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu LUMEN Profit 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
16.12.2020 Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 36 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
15.12.2020 Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 36 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
23.11.2020 Ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 133 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
20.11.2020 Ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 133 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
20.10.2020 OGŁOSZENIE O NOWEJ DACIE ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI IPOPEMA 133 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI WIĘCEJ
19.10.2020 Ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 133 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
11.09.2020 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Benefit 1 FIZAN w likwidacji WIĘCEJ