Ogłoszenia o likwidacjach

01.02.2022 Informacja półroczna o stanie likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF
25.01.2022 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 25 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
25.01.2022 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 155 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 25 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
19.01.2022 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 107 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 19 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
18.01.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 112 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 18 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
18.01.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 141 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 18 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
11.01.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Stabilnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 11 stycznia 2022 r. WIĘCEJ
11.01.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 11 stycznia 2022 r. WIĘCEJ