Ogłoszenia o likwidacjach

11.05.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 139 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 11 maja 2022 r. WIĘCEJ
02.05.2022 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 137 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
02.05.2022 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 139 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
12.04.2022 Informacja półroczna o stanie likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
08.02.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji funduszu LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 8 lutego 2022 r. WIĘCEJ
08.02.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 155 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 8 lutego 2022 r. WIĘCEJ
02.02.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 107 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 2 lutego 2022 r. WIĘCEJ
01.02.2022 Informacja półroczna o stanie likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF