Ogłoszenia o likwidacjach

21.03.2023 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 76 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 21 marca 2023 r. WIĘCEJ
07.03.2023 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 76 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 7 marca 2023 r. WIĘCEJ
01.03.2023 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 76 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
07.02.2023 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 7 lutego 2023 r. WIĘCEJ
24.01.2023 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 24 stycznia 2023 r. WIĘCEJ
24.01.2023 Informacja półroczna o stanie likwidacji Lumen MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
10.01.2023 Informacja półroczna o stanie likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
10.01.2023 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 10 stycznia 2023 r. WIĘCEJ