Ogłoszenia o likwidacjach

01.03.2023 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 76 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
07.02.2023 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 7 lutego 2023 r. WIĘCEJ
24.01.2023 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 24 stycznia 2023 r. WIĘCEJ
24.01.2023 Informacja półroczna o stanie likwidacji Lumen MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
10.01.2023 Informacja półroczna o stanie likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
10.01.2023 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 10 stycznia 2023 r. WIĘCEJ
02.01.2023 Informacja półroczna o stanie likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF
30.12.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 30 grudnia 2022 r. WIĘCEJ