Ogłoszenia o likwidacjach

07.10.2022 Informacja półroczna o stanie likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
05.08.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 138 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIĘCEJ
05.08.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIĘCEJ
22.07.2022 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 22 lipca 2022 r. WIĘCEJ
22.07.2022 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 138 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 22 lipca 2022 r. WIĘCEJ
14.07.2022 Informacja półroczna o stanie likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
08.07.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 138 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 8 lipca 2022 r. WIĘCEJ
08.07.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 8 lipca 2022 r. WIĘCEJ