Ogłoszenia o likwidacjach

30.12.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 30 grudnia 2022 r. WIĘCEJ
30.12.2022 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 101 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji WIĘCEJ
22.12.2022 Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
20.12.2022 Pierwsze ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
16.12.2022 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 16 grudnia 2022 r. WIĘCEJ
07.12.2022 Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
07.12.2022 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF
05.12.2022 Pierwsze ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ