Ogłoszenia o likwidacjach

22.12.2022 Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
20.12.2022 Pierwsze ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
16.12.2022 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 16 grudnia 2022 r. WIĘCEJ
07.12.2022 Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
07.12.2022 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF
05.12.2022 Pierwsze ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
02.12.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 2 grudnia 2022 r. WIĘCEJ
01.12.2022 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ