Ogłoszenia o likwidacjach

08.06.2022 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 139 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 8 czerwca 2022 r. WIĘCEJ
25.05.2022 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 137 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 25 maja 2022 r. WIĘCEJ
25.05.2022 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 139 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 25 maja 2022 r. WIĘCEJ
11.05.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 137 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 11 maja 2022 r. WIĘCEJ
11.05.2022 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 139 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 11 maja 2022 r. WIĘCEJ
02.05.2022 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 137 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
02.05.2022 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 139 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
12.04.2022 Informacja półroczna o stanie likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ