Informacja o zakończeniu likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

11.12.2023

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9 („Likwidator”), działając jako likwidator Lumen 21 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”), w związku z ogłoszeniem z dnia 30 grudnia 2021 r. o otwarciu likwidacji Funduszu oraz ogłoszeniami z dnia: 11 stycznia 2022 r.,  25 stycznia 2022 r., 8 lutego 2022 r., 10 czerwca 2022 r., 13 czerwca 2022 r., 5 grudnia 2022 r., 7 grudnia 2022 r., 13 czerwca 2023 r, 14 czerwca 2023 r., 11 sierpnia 2023 r., 16 sierpnia 2023 r., 12 października 2023 r., 13 października 2023 r. informuje o zakończeniu likwidacji przed wyznaczonym terminem, tj. 29 grudnia 2023 r.

Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz zostało zrealizowane w dniu 8 grudnia 2023 r. wg wyceny sporządzonej na dzień 30 listopada 2023 r.