Ogłoszenia o likwidacjach

30.12.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
28.12.2021 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Stabilnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 28 grudnia 2021 r. WIĘCEJ
27.12.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 107 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
21.12.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 141 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 21 grudnia 2021 r. WIĘCEJ
21.12.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 112 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 21 grudnia 2021 r. WIĘCEJ
14.12.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Stabilnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 14 grudnia 2021 r. WIĘCEJ
13.12.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 112 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
10.12.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 141 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ