Ogłoszenia o likwidacjach

29.01.2021 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji LUMEN Profit 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 29 stycznia 2021 r. WIĘCEJ
20.01.2021 Informacja półroczna o stanie likwidacji IPOPEMA 36 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
15.01.2021 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji LUMEN Profit 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 15 stycznia 2021 r. WIĘCEJ
07.01.2021 OGŁOSZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI RETAIL PARKS FUND FIZAN W LIKWIDACJI WIĘCEJ
05.01.2021 Informacja półroczna o stanie likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF
31.12.2020 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji LUMEN Profit 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 31 grudnia 2020 r. WIĘCEJ
30.12.2020 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF
21.12.2020 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ