Ogłoszenia o likwidacjach

14.12.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Stabilnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 14 grudnia 2021 r. WIĘCEJ
13.12.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 112 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
10.12.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 141 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
01.12.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA Stabilnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
10.11.2021 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 10 listopada 2021 r. WIĘCEJ
09.11.2021 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF
27.10.2021 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 27 października 2021 r. WIĘCEJ
13.10.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 13 października 2021 r. WIĘCEJ