Ogłoszenia o likwidacjach

20.08.2021 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 160 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 20 sierpnia 2021 r. WIĘCEJ
19.08.2021 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 19 sierpnia 2021 r. WIĘCEJ
06.08.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 160 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 06 sierpnia 2021 r. WIĘCEJ
05.08.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 05 sierpnia 2021 r. WIĘCEJ
04.08.2021 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 04 sierpnia 2021 r. WIĘCEJ
01.08.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 160 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
30.07.2021 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 166 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 30 lipca 2021 r. WIĘCEJ
29.07.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ