Ogłoszenia o likwidacjach

10.07.2023 Informacja półroczna o stanie likwidacji Lumen MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
04.07.2023 Informacja półroczna o stanie likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF
14.06.2023 Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
13.06.2023 Pierwsze ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
24.05.2023 Informacja półroczna o stanie likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
17.05.2023 Ogłoszenie o planowanym otwarciu likwidacji funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ PDF
04.04.2023 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 76 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 4 kwietnia 2023 r. WIĘCEJ
21.03.2023 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 76 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 21 marca 2023 r. WIĘCEJ