Ogłoszenia o likwidacjach

13.10.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 13 października 2021 r. WIĘCEJ
30.09.2021 Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 30.09.2021 r. WIĘCEJ
30.09.2021 INFORMACJA O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI LIKWIDACJI FUNDUSZU PSF LEASE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI WIĘCEJ
29.09.2021 Pierwsze ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 29.09.2021 r. WIĘCEJ
03.09.2021 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 160 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 3 września 2021 r. WIĘCEJ
02.09.2021 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 2 września 2021 r. WIĘCEJ
30.08.2021 Drugie ogłoszenie zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 30.08.2021 r. WIĘCEJ
27.08.2021 Pierwsze ogłoszenie zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 27.08.2021 r. WIĘCEJ