Ogłoszenia o likwidacjach

04.09.2023 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Active Global Asset Allocation Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 4 września 2023 r. WIĘCEJ
31.08.2023 OGŁOSZENIE O PLANOWANYM OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU IPOPEMA m-INDEKS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PDF
30.08.2023 OGŁOSZENIE O ROZWIĄZANIU I OTWARCIU LIKWIDACJI INSECURA PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO WIĘCEJ
30.08.2023 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA Active Global Asset Allocation Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
28.08.2023 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
16.08.2023 Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
11.08.2023 Pierwsze ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
10.07.2023 Informacja półroczna o stanie likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ