Ogłoszenia o likwidacjach

31.07.2020 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA Benefit 1 FIZAN w likwidacji WIĘCEJ
31.07.2020 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA Benefit 2 NS FIZ w likwidacji WIĘCEJ
30.07.2020 Ogłoszenie o stanie likwidacji IPOPEMA 36 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
28.07.2020 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji LUMEN Profit 7 NS FIZ w likwidacji WIĘCEJ
28.07.2020 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji LUMEN Global Macro FIZ w likwidacji WIĘCEJ
14.07.2020 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji LUMEN Profit 7 NS FIZ w likwidacji WIĘCEJ
14.07.2020 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu LUMEN Global Macro FIZ WIĘCEJ
13.07.2020 Ogłoszenie z dnia 13 lipca 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 133 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ