Ogłoszenia o likwidacjach

13.10.2023 Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
12.10.2023 Pierwsze ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
09.10.2023 Informacja półroczna o stanie likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
02.10.2023 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 2 października 2023 r. WIĘCEJ
02.10.2023 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Active Global Asset Allocation Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 2 października 2023 r. WIĘCEJ
18.09.2023 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 18 września 2023 r. WIĘCEJ
18.09.2023 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Active Global Asset Allocation Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 18 września 2023 r. WIĘCEJ
04.09.2023 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 4 września 2023 r. WIĘCEJ