Ogłoszenia o likwidacjach

15.12.2020 Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 36 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
23.11.2020 Ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 133 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
20.11.2020 Ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 133 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
20.10.2020 OGŁOSZENIE O NOWEJ DACIE ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI IPOPEMA 133 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI WIĘCEJ
19.10.2020 Ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 133 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
11.09.2020 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Benefit 1 FIZAN w likwidacji WIĘCEJ
11.09.2020 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Benefit 2 NS FIZ w likwidacji WIĘCEJ
28.08.2020 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Benefit 1 FIZAN w likwidacji WIĘCEJ