Ogłoszenia o likwidacjach

04.08.2021 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 04 sierpnia 2021 r. WIĘCEJ
01.08.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 160 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
30.07.2021 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 166 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 30 lipca 2021 r. WIĘCEJ
29.07.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
28.07.2021 Informacja półroczna o stanie likwidacji IPOPEMA 36 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
21.07.2021 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 21 lipca 2021 r. WIĘCEJ
16.07.2021 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 166 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 16 lipca 2021 r. WIĘCEJ
07.07.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 7 lipca 2021 r. WIĘCEJ