Ogłoszenia o likwidacjach

01.12.2021 Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA Stabilnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji WIĘCEJ
10.11.2021 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 10 listopada 2021 r. WIĘCEJ
09.11.2021 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji GANT FIZ w likwidacji PDF
27.10.2021 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 27 października 2021 r. WIĘCEJ
13.10.2021 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 13 października 2021 r. WIĘCEJ
30.09.2021 Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 30.09.2021 r. WIĘCEJ
30.09.2021 INFORMACJA O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI LIKWIDACJI FUNDUSZU PSF LEASE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI WIĘCEJ
29.09.2021 Pierwsze ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z dnia 29.09.2021 r. WIĘCEJ