Ogłoszenia o likwidacjach

20.02.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji BRE Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 20 lutego 2013 r. WIĘCEJ
10.01.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 45 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 10 stycznia 2013 r. WIĘCEJ
31.12.2012 Otwarcie likwidacji IPOPEMA 45 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
07.11.2012 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 54 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 7 listopada 2012 r. WIĘCEJ
05.11.2012 Otwarcie likwidacji IPOPEMA 54 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
14.09.2012 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Rubicon Equity Ventures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14 września 2012 r. WIĘCEJ
13.09.2012 Otwarcie likwidacji Rubicon Equity Ventures FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
16.02.2012 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 34 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 16 lutego 2012 roku WIĘCEJ