Ogłoszenia o likwidacjach

13.09.2012 Otwarcie likwidacji Rubicon Equity Ventures FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
16.02.2012 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 34 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 16 lutego 2012 roku WIĘCEJ
08.02.2012 Otwarcie likwidacji IPOPEMA 34 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ