Ogłoszenia o likwidacjach

14.08.2013 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji IPOPEMA 9 FIZ Aktywów Niepublicznych z dnia 14 sierpnia 2013 r. WIĘCEJ
14.08.2013 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji IPOPEMA 5 FIZ Aktywów Niepublicznych z dnia 14 sierpnia 2013 r. WIĘCEJ
17.07.2013 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji IPOPEMA 56 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
16.07.2013 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji IPOPEMA 56 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji WIĘCEJ
10.07.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 5 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
10.07.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 9 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
10.07.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 16 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
10.07.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 64 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ