Ogłoszenia o likwidacjach

16.02.2012 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 34 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 16 lutego 2012 roku WIĘCEJ
08.02.2012 Otwarcie likwidacji IPOPEMA 34 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ