Ogłoszenia o likwidacjach

10.07.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 5 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
10.07.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 9 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
10.07.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 16 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
10.07.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 64 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
10.07.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 65 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
10.07.2013 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA Fine Wine FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
17.05.2013 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji IPOPEMA 56 FIZ Aktywów Niepublicznych z dnia 17 maja 2013 r. WIĘCEJ
16.05.2013 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji IPOPEMA 56 FIZ Aktywów Niepublicznych z dnia 16 maja 2013 r. WIĘCEJ