Sebastian Trojanowski

CFA, Zarządzający

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Przez całą karierę związany z rynkiem kapitałowym. Od 2008 r. zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. jako Makler Papierów Wartościowych, a następnie od 2012 r. jako Doradca Inwestycyjny w Noble Securities S.A. Od 2014 r. współtworzył usługę zarządzania aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelami absolutnej stopy zwrotu oraz portfelami indywidualnymi klientów oraz selekcję do portfeli akcji z krajowego i zagranicznego rynku. Od 2018 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w DM TMS Brokers S.A., sprawując nadzór nad całością procesu inwestycyjnego, a od sierpnia 2019 r. stanowisko Zarządzającego Portfelem w Lartiq TFI S.A. W IPOPEMA TFI zatrudniony od grudnia 2019 r. na stanowisku Zarządzającego Portfelem. Odpowiada za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego z rodziny LUMEN, w tym Globalnym Funduszem Medycznym FIZ. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2098), doradcy inwestycyjnego (nr 385). W IPOPEMA TFI zatrudniony od grudnia 2019 r. na stanowisku Zarządzającego Portfelem. Odpowiada za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego z rodziny LUMEN, w tym Globalnym Funduszem Medycznym FIZ. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2098), doradcy inwestycyjnego (nr 385).