Ogłoszenia o likwidacjach

03.10.2013 Informacja półroczna o stanie likwidacji IPOPEMA 56 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
18.09.2013 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 65 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 18 września 2013 r. WIĘCEJ
18.09.2013 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 64 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 18 września 2013 r. WIĘCEJ
18.09.2013 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 16 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 18 września 2013 r. WIĘCEJ
18.09.2013 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 18 września 2013 r. WIĘCEJ
18.09.2013 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 5 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 18 września 2013 r. WIĘCEJ
18.09.2013 Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA FINE WINE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 18 września 2013 r. WIĘCEJ
16.09.2013 Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji IPOPEMA 56 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 16 września 2013 r. WIĘCEJ