Ogłoszenia o likwidacjach

24.01.2014 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 52 FIZ Aktywów Niepublicznych z dnia 24 stycznia 2014 r. WIĘCEJ
24.01.2014 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji M3 FIZ Aktywów Niepublicznych z dnia 24 stycznia 2014 r. WIĘCEJ
24.01.2014 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 46 FIZ Aktywów Niepublicznych z dnia 24 stycznia 2014 r. WIĘCEJ
14.01.2014 Informacja półroczna o stanie likwidacji IPOPEMA Fine Wine FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
09.01.2014 Informacja półroczna o stanie likwidacji IPOPEMA 16 FIZ Aktywów Niepublicznych WIĘCEJ
08.01.2014 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 42 FIZ Aktywów Niepublicznych z dnia 8 stycznia 2014 r. WIĘCEJ
08.01.2014 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 52 FIZ Aktywów Niepublicznych z dnia 8 stycznia 2014 r. WIĘCEJ
08.01.2014 Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji M3 FIZ Aktywów Niepublicznych z dnia 8 stycznia 2014 r. WIĘCEJ