Monika Zduńska

Zarządzająca

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Z rynkiem kapitałowym związana od 2006, rozpoczynając pracę w Santander TFI na stanowisku dealer papierów wartościowych. W 2009 dołączyła do zespołu analitycznego w Domu Maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora konsumenckiego oraz telekomunikacji. Od czerwca 2010 przez kolejne 9 lat związana z BPH TFI, pracując początkowo na stanowisku analityka akcji, a później jako zarządzająca portfelami akcyjnymi. Od grudnia 2019 zatrudniona w IPOPEMA TFI.