Szymon Juszczyk

CFA, Doradca Inwestycyjny, Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 520), licencję maklera papierów wartościowych (nr 2656).

Karierę rozpoczynał w 2012 jako makler papierów wartościowych w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego w EFIX Dom Maklerski. Następnie związany z RDM Wealth Management, początkowo jako Doradca Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami. Od maja 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami.