Piotr Kowalczyk

Analityk

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek informatyka i ekonometria o specjalności ekonometria oraz inwestycje kapitałowe.

Od początku kariery zawodowej w 2012 związany z Grupą IPOPEMA na stanowisku Tradera. W Departamencie Zarządzania Aktywami odpowiedzialny za zarzadzanie płynnością oraz pozycją walutową. Rozwija systemy zarządzania portfelami papierów wartościowych oraz nadzoruje modelową alokacje portfeli. Na polu analitycznym odpowiada za analizę ilościową oraz jakościową rynków papierów dłużnych.