Marcin Winnicki

CFA, Dyrektor Inwestycyjny

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość.

Karierę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1999 w CDM PEKAO S.A. w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od 2001 pracował dla Pioneer Pekao Investments S.A., początkowo jako Trader, a następnie zarządzający akcyjnymi funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami klientów indywidualnych. Od 2007 do października 2018 zatrudniony w BPH TFI na stanowisku zarządzającego akcyjnymi funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami klientów indywidualnych. Przez blisko 10 lat zarządzał polskim mandatem dla jednego z największych inwestorów instytucjonalnych na świecie. W IPOPEMA TFI od lutego 2019, gdzie pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego (CIO).