Katarzyna Westfeld

Członek Zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku: Finanse i bankowość. Jest członkiem ACCA oraz posiada uprawnienia biegłego rewidenta (numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów 12171).

Karierę zawodową rozpoczęła w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych. Od 2010 r. związana z IPOPEMA TFI S.A. jako Dyrektor Finansów i Kontrolingu oraz Prokurent. W latach 2011-2015 pełniła również rolę Dyrektora Finansów i Kontrolingu w IPOPEMA Asset Management S.A. W skład Zarządu IPOPEMA TFI S.A. powołana w 2018 r.