Jarosław Wikaliński

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Handlu Wewnętrznego.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w IDM PBI S.A., następnie kontynuował pracę w BRE Banku S.A., PZU Życie S.A. i PZU Asset Management S.A. (2002-2006) gdzie odpowiadał za jeden z największych na polskim rynku kapitałowym portfel spółek publicznych oraz największy na polskim rynku – portfel instrumentów dłużnych. Od 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu IPOPEMA TFI S.A., a w okresie 2011 - 2015 również Prezesa Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A.