Sprostowania ogłoszenia dotyczące terminu wykupu z dnia 22.01.2024 roku

07.03.2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 statutu funduszu IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) IPOPEMA  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza że najbliższy Dzień Wykupu przypadnie na 28 marca 2024 r., który jest ostatnim dniem marca 2024 r., na który przypada zwyczajna sesja na GPW, tym samym sprostowuję ogłoszenie z dnia 22.01.2024 r. o najbliższym dniu wykupu przypadającym na 29 marca 2024 r.

Pozostałe dane z w/w ogłoszenia pozostają bez zmian.