OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 15 CZERWCA 2021 R.

15.06.2021

Ogłoszenie o zmianie statutu
IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 
z dnia 15 czerwca 2021 r.
 
Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza
o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 
  1. art. 38 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w trybie art. 21 Rozporządzenia 2017/1129, w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.ipopemasecurities.pl.”
 
Ww. zmiany w statucie funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.