Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych LUMEN Polskie Perły FIZ

06.04.2021

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 12 w zw. z ust. 2 statutu LUMEN Polskie Perły Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wykupieniu w dniu 31 marca 2021 roku 10 380 Certyfikatów Inwestycyjnych  wyemitowanych przez Fundusz.